facebook piksel profilu firmy atmoterm

Pożyczki na wzrost efektywności energetycznej i termomodernizację

działania termomodernizacyjne i podnoszące efektywność energetyczną

W ramach wspierania działań z zakresu efektywności energetycznej, jak również głębokiej termomodernizacji, Fundacja Rozwoju Śląska w województwie opolskim uruchomiła linie pożyczek na poprawę efektywności energetycznej oraz działania termomodernizacyjne, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również wspomagają optymalizację zużycia energii w sektorze mieszkalnictwa wielorodzinnego, przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych. Program realizowany jest w ramach dwóch projektów, w których Fundacja Rozwoju Śląska, pełni rolę pośrednika finansowego. Wartość każdego z projektu stanowi ok. 19 mln zł.

Warunki pożyczek na efektywność energetyczną i termomodernizację

Podejmowanie inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej pozwala na obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie, obniżenie kosztów. Chcąc uzyskać pełny obraz w zakresie zarządzania mediami, energią i określić niezbędne działania do podjęcia, może okazać się niezbędnym przeprowadzenie audytu energetycznego. Może on dotyczyć budynku mieszkalnego, budynku usługowego, hali produkcyjnej, instalacji, procesu technologicznego, jak również oświetlenia. Wyróżnić można dwa główne rodzaje audytów: audyt efektywności energetycznej oraz audyt energetyczny budynku, które obejmują swoim zakresem różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa czy obiektu mieszkalnego. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest warunkiem koniecznym, aby otrzymać pożyczkę na działania związane z poprawą efektywności energetycznej w MŚP lub pożyczkę termomodernizacyjną.

Zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu aktualnego zużycia energii w przedsiębiorstwie czy mieszkalnictwie wielorodzinnym oraz określenie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań odbywa się poprzez wykonanie audytu energetycznego ex-ante. Natomiast audyt energetyczny ex-post stanowi podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto podniesienie efektywności energetycznej na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante. Audyty energetyczne powinny zostać przeprowadzone przez ekspertów posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

Na jakie inwestycje otrzymamy pożyczkę?

Zadania inwestycyjne powinny być ukierunkowanie przede wszystkim na zastosowanie energooszczędnych technologii. Mogą to być m.in. technologie produkcji i użytkowania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu. Podejmowane działania mogą również wykorzystywać technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa oraz wprowadzania systemów zarządzania energią.

Innym rozwiązaniem są inwestycje polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków. Wśród działań wymienić można m.in. modernizację lub wymianę oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lub w procesach energetycznych, ocieplenie ścian oraz stropów, wymianę drzwi i okien, modernizację systemów grzewczych, systemów wentylacji oraz systemów chłodzących, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem.

Efektywność energetyczną zwiększyć można również poprzez instalacje służące wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych.

Poprzez realizację zadań z zakresu wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz mieszkalnictwie wielorodzinnym wzrasta świadomość, akceptacja i odpowiedzialność mieszkańców w zakresie podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Autor: Janusz Pietrusiak

 

Dowiedz się więcej:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł