Zapraszamy do aplikowania w ramach rekrutacji ciągłej oraz bezpośrednio w odpowiedzi na poniższe oferty pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: rekrutacja@atmoterm.pl

Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy

Zapraszamy do naszego zespołu Kandydata/Kandydatkę do współpracy na stanowisku:

Specjalista ds. efektywności energetycznej

w zespole Efektywność Energetyczna

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • analiza potrzeb Klienta i tworzenie rozwiązań wraz z Klientem;
 • przygotowywanie opracowań i dokumentacji z zakresu efektywności energetycznej;
 • współpraca z podwykonawcami dostarczającymi rozwiązania energooszczędne;
 • prowadzenie z Klientem uzgodnień dotyczących danych wejściowych do opracowywanych dokumentacji;
 • udział w targach i konferencjach branżowych.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • z wykształceniem wyższym technicznym w dziedzinie energetyki lub kierunków pokrewnych (energoelektronika, termodynamika, technika cieplna itp.);
 • lubiące pracę z Klientem, posiadające łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • wykazujące się umiejętnością logicznej analizy danych;
 • otwarte na nowe wyzwania, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności;
 • samodzielne w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych;
 • z dobrą znajomością MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz czynnym prawem jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie realizacji audytów efektywności energetycznej, audytów energetycznych przedsiębiorstw, audytów energetycznych budynków;
 • znajomość technologii energooszczędnych, OZE;
 • wiedza na temat procesów produkcyjnych i technologii występujących w przedsiębiorstwach.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży ochrony środowiska;
 • możliwość rozwoju, podejmowania wyzwań i współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie we wdrożeniu do standardów firmowych w pierwszych miesiącach pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl z tytułem: Imię_Specjalista ds. EE. Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Pana/Pani dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy do naszego zespołu do współpracy na stanowisku:

Elektronik

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • montaż detektorów jakości powietrza;
 • serwis istniejących urządzeń i sieci detektorów;
 • wsparcie w procesie rozwoju i projektowania nowych rozwiązań IoT;
 • bieżąca współpraca z zespołem projektantów, analityków, programistów i kierowników projektów.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • o wykształceniu elektronicznym lub związanym z urządzeniami elektroniki / automatyki;
 • posiadające prawo jazdy kat. B;
 • posiadające podstawową znajomość sposobu montażu układów elektronicznych (lutowanie, montaż mechaniczny, itp.).

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność projektowania i programowania układów mikroprocesorowych z rodzin ATMEL i / lub STM32;
 • uprawnienia elektryczne do 1kV.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie będącej liderem w zakresie IT i konsultingu w ochronie środowiska;
 • możliwość rozwoju przez udział w projektach informatycznych (także w międzynarodowych);
 • pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta z możliwością skorzystania elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy;
 • partnerską atmosferę organizacji turkusowej;
 • benefity (dofinansowanie sportowych zajęć i wczasów, bony okolicznościowe);
 • wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV na adres rekrutacja@atmoterm.pl

w temacie prosimy wpisać: Elektronik – Imię i Nazwisko

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Pana/Pani dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy Kandydatów/Kandydatki do współpracy w ramach stanowiska:

Programista JAVA

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie będącej liderem w zakresie IT i konsultingu w ochronie środowiska;
 • możliwość rozwoju przez udział w projektach informatycznych (w tym w projektach międzynarodowych);
 • pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta z możliwością skorzystania z elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy;
 • partnerską atmosferę organizacji turkusowej;
 • benefity (dofinansowanie do zajęć sportowych i wczasów, bony okolicznościowe);
 • wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji.

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych w procesach biznesowych w ochronie środowiska;
 • integrowanie różnych systemów informatycznych;
 • projektowanie i implementację oprogramowania w JAVA i technologiach powiązanych;
 • bieżąca współpraca z zespołem analityków, testerów i kierowników projektów.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • o wykształceniu wyższym kierunku informatyka lub będące studentami IV / V roku informatyki;
 • posiadające minimum roczne doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem języka JAVA oraz JSE i/lub JEE;
 • znające OOP;
 • ze znajomością baz danych, języka SQL, środowiska MS SQL Server, MySQL, relacyjnych baz danych;
 • znające przynajmniej jedną z technologii: JEE, JPA, Hibernate, Spring Framework, Wicket, REST;
 • posiadające podstawową znajomość HTML/CSS;
 • znające język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej projektu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Angular, Apache Maven, jQuery, Java Script, Bootstrap;
 • znajomość SVN;
 • znajomość programowania na serwer aplikacji WildFly/Tomcat;
 • znajomość architektury mikroserwisów i powiązanych narzędzi;
 • programowanie testów jednostkowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 661 426 697.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl z tytułem: JAVA_Imię i Nazwisko.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Pana/Pani dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy Kandydatów/Kandydatki do współpracy w ramach stanowiska:

Programista / Web Designer

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • tworzenie rozwiązań w obrębie interfejsów graficznych w aplikacjach (webowych i mobilnych);
 • tworzenie szablonów HTML/CSS na podstawie projektów graficznych;
 • przygotowywanie prototypów dla zespołu developerskiego;
 • tworzenie skryptów w JAVA jQuery;
 • dokonywanie zmian graficznych oraz projektowanie koncepcji w istniejących systemach informatycznych;
 • współtworzenie dokumentacji projektowej oraz testowanie wprowadzanych zmian;
 • utrzymywanie i rozwijanie strony www;
 • dbanie o spójność wizualną oraz stosowanie rozwiązań zgodnych ze standardami;
 • współpraca z członkami zespołu w zakresie realizowanego projektu.

Wymagania:

 • znajomość HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, REST;
 • znajomość relacyjnych baz danych (język SQL);
 • podstawowa znajomość narzędzi graficznych (np. Adobe Photoshop);
 • znajomość CMS (WordPress);
 • wiedza na temat UI/UX;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej projektu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • doświadczenie w projektowaniu i modyfikowaniu systemów informatycznych (aplikacje webowe lub mobilne).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl w temacie prosimy wpisać: PWEB_Imię i Nazwisko

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Pana/Pani dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy Kandydatów/Kandydatki do współpracy w ramach stanowiska:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży ochrony środowiska;
 • możliwość rozwoju, podejmowania wyzwań i współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie we wdrożeniu do standardów firmowych w pierwszych miesiącach pracy.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • z wykształceniem wyższym w zakresie ochrony środowiska lub kierunku pokrewnym;
 •  otwarte na nowe wyzwania oraz zorientowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności;
 • samodzielne w poszukiwaniu rozwiązań i wykazujące się inicjatywą.

Atutem będzie:

 • umiejętność pracy z Klientem, łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • prawo jazdy i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • znajomość Prawa Ochrony Środowiska – w tym ustawy Prawo wodne;
 • umiejętność logicznej analizy danych;
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w tym – operatów wodnoprawnych;
 • znajomość języka angielskiego.

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

 • analiza potrzeb Klienta i tworzenie rozwiązań wraz z Klientem;
 • przygotowywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • prowadzenie z Klientem uzgodnień dotyczących danych wejściowych do analiz i obliczeń;
 • prowadzenie uzgodnień administracyjnych w zakresie wykonywanych dokumentacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl. W temacie prosimy wpisać:  Imię Nazwisko_SOS

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

 W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4.  Pana/Pani dane osobowe:

 1. Są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody.
 2. Będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy do naszego zespołu Kandydata/Kandydatkę do współpracy na stanowisku:

Specjalista ds. sprzedaży

Jeśli:

 • posiadasz łatwość w budowaniu szczerych i długofalowych relacji,
 • sprzedaż jest dla Ciebie drogą, której celem jest satysfakcja Klienta,
 • potrafisz samodzielnie organizować się w dynamicznie zmieniającym otoczeniu,
 • jesteś ciekawy nowych wyzwań i kreatywnie podchodzisz do szukania rozwiązań,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B, a częste podróże służbowe są dla Ciebie atrakcyjne,
 • cenisz w sobie otwartość na współprace, zaangażowanie i pozytywne podejście do wyzwań,
 • masz wykształcenie wyższe i sprawnie posługujesz się narzędziami MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

to zaproszenie jest dla Ciebie.

Chcemy zaprosić Cię do współrealizacji zadań związanych z:

 • nawiązywaniem i rozwijaniem relacji z naszymi Klientami;
 • współtworzeniem z Klientem dedykowanych rozwiązań w oparciu o analizę jego potrzeb;
 • identyfikacją nowych szans rozwojowych na rynku;
 • prezentacją naszych gotowych rozwiązań u Klienta oraz przygotowywaniem i negocjowaniem oferty;
 • raportowanie działań i efektów sprzedażowych;
 • udział w targach i konferencjach.

Twoimi dodatkowymi atutami na tym stanowisku będą:

 • praktyczna znajomość ochrony środowiska i jej komponentów;
 • doświadczenie we współpracy z administracją publiczną;
 • znajomość języków obcych, w szczególności: angielskiego, niemieckiego lub/i czeskiego.

Oferujemy:

 • partnerską atmosferę organizacji turkusowej;
 • pracę w firmie istniejącej ponad 30 lat w branży – w ochronie środowiska;
 • możliwość rozwoju przez wsparcie ekspertów z zakresu ochrony środowiska;
 • pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta z możliwością skorzystania elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy;
 • benefity (dofinansowanie sportowych zajęć i wczasów, bony okolicznościowe);
 • wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji.

Adres e-mail, na który należy przesłać aplikację: rekrutacja@atmoterm.pl  z tytułem:  SdS_Imię i Nazwisko.

 W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4.  Pana/Pani dane osobowe:

 1. Są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody.
 2. Będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Zapraszamy Kandydatów/Kandydatki do współpracy w ramach stanowiska:

Stażysta – Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Opole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży ochrony środowiska;
 • możliwość rozwoju, podejmowania wyzwań i współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie we wdrożeniu do standardów firmowych w pierwszych miesiącach pracy.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • z wykształceniem wyższym w zakresie ochrony środowiska lub kierunku pokrewnym;
 • lubiące pracę z Klientem, posiadające łatwość nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • wykazujące się umiejętnością logicznej analizy danych;
 • otwarte na nowe wyzwania, odpowiedzialne oraz zorientowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności;
 • samodzielne w poszukiwaniu rozwiązań, otwarte na rozwijanie kompetencji i wykazujące się inicjatywą;
 • znające język angielski;
 • posiadające prawo jazdy i gotowe do wyjazdów służbowych.

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

 • analiza potrzeb Klienta i tworzenie rozwiązań wraz z Klientem;
 • przygotowywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska: gospodarki wodno-ściekowej, pozwolenia zintegrowane, analizy techniczne, programy, sprawozdania i strategie środowiskowe, dokumentacje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej;
 • prowadzenie z Klientem uzgodnień dotyczących danych wejściowych do analiz i obliczeń;
 • prowadzenie uzgodnień administracyjnych w zakresie wykonywanych dokumentacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl. W temacie prosimy wpisać:  Imię Nazwisko_Stażysta

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

 W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4.  Pana/Pani dane osobowe:

 1. Są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody.
 2. Będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że ma Pani/Pan:

 1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.