• (+48) 77 44 26 666
 • @office@atmoterm.pl

arrow down

Zapraszamy do aplikowania w ramach rekrutacji ciągłej oraz bezpośrednio w odpowiedzi na poniższe oferty pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: rekrutacja@atmoterm.pl

Oferujemy

 • zatrudnienie w firmie będącej liderem w zakresie IT i konsultingu w ochronie środowiska
 • możliwość rozwoju przez udział w projektach informatycznych (w tym w projektach międzynarodowych)
 • pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta z możliwością skorzystania z elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy
 • partnerską atmosferę organizacji turkusowej
 • benefity (dofinansowanie do zajęć sportowych i wczasów, bony okolicznościowe)
 • wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych w procesach biznesowych w ochronie środowiska
 • integrowanie różnych systemów informatycznych
 • projektowanie i implementację oprogramowania w JAVA i technologiach powiązanych
 • bieżąca współpraca z zespołem analityków, testerów i kierowników projektów

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • o wykształceniu wyższym kierunku informatyka lub będące studentami IV / V roku informatyki
 • posiadające doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem języka JAVA oraz JSE i/lub JEE
 • znające OOP
 • ze znajomością baz danych, języka SQL, środowiska MS SQL Server, MySQL, relacyjnych baz danych
 • znające przynajmniej jedną z technologii: JEE, JDBC, JPA, Hibernate, Spring Framework, Wicket, REST
 • posiadające podstawową znajomość HTML/CSS
 • znające język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej projektu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Apache Maven, jQuery, Java Script, Bootstrap
 • znajomość SVN
 • znajomość programowania na serwer aplikacji WildFly/Tomcat
 • znajomość architektury mikroserwisów i powiązanych narzędzi
 • programowanie testów jednostkowych

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl z tytułem: SPH_Imię i Nazwisko. Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przez Administratora Danych Osobowych ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie będącej liderem w branży ochrony środowiska
 • Możliwość rozwoju i współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin
 • pracę w biurze zlokalizowanym w centrum miasta
 • partnerską atmosferę organizacji turkusowej
 • benefity (dofinansowanie do zajęć sportowych i wczasów, bony okolicznościowe)
 • wsparcie w pierwszych miesiącach pracy w naszej organizacji

Główne zadania:

 • Analiza potrzeb Klienta i tworzenie rozwiązań wraz z Klientem
 • Tworzenie opracowań i dokumentacji z zakresu: operaty hydrologiczne, operaty wodnoprawne, oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na stan JCWP, wpływu projektowanych instalacji/eksploatacji na stan JCWPd, określanie zasięgu oddziaływania odprowadzanych ścieków na odbiornik, opracowywanie ocen wodnoprawnych
 • prowadzenie z Klientem uzgodnień dotyczących danych wejściowych do analiz i obliczeń
 • prowadzenie uzgodnień administracyjnych w zakresie wykonywanej dokumentacji

Poszukujemy osób:

 • posiadające wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie hydrogeologii, hydrologii, ochrony/inżynierii środowiska
 • wyróżniające się znajomością przepisów w zakresie Prawa wodnego oraz ochrony środowiska
 • posiadające doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji hydrologicznych, wodnoprawnych, środowiskowych
 • lubiące pracę z Klientem oraz posiadające umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji
 • wykazujące się umiejętnością analizy danych, samodzielnością w poszukiwaniu rozwiązań
 • otwarte na nowe wyzwania, odpowiedzialne oraz zorientowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności
 • znające język angielski
 • posiadające prawo jazdy i gotowe do podróży służbowych

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w wykonywaniu innych dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska (np. pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko, opracowania dot. gospodarki wodno-ściekowej, analizy techniczne, programy i sprawozdania środowiskowe)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl w temacie prosimy wpisać: SPH_Imię i Nazwisko

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przez Administratora Danych Osobowych ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”

Zadania, które chcemy powierzyć:

 • tworzenie rozwiązań w obrębie interfejsów graficznych w aplikacjach (webowych i mobilnych)
 • tworzenie szablonów HTML/CSS na podstawie projektów graficznych
 • przygotowywanie prototypów dla zespołu developerskiego
 • tworzenie skryptów w JAVA jQuery
 • dokonywanie zmian graficznych oraz projektowanie koncepcji w istniejących systemach informatycznych
 • współtworzenie dokumentacji projektowej oraz testowanie wprowadzanych zmian
 • utrzymywanie i rozwijanie strony www
 • dbanie o spójność wizualną oraz stosowanie rozwiązań zgodnych ze standardami
 • współpraca z członkami zespołu w zakresie realizowanego projektu

Wymagania:

 • znajomość HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, REST
 • znajomość relacyjnych baz danych (język SQL)
 • podstawowa znajomość narzędzi graficznych (np. Adobe Photoshop)
 • znajomość CMS (WordPress)
 • wiedza na temat UI/UX
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej projektu

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie w projektowaniu i modyfikowaniu systemów informatycznych (aplikacje webowe lub mobilne)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny i CV na adres e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl w temacie prosimy wpisać: PWEB_Imię i Nazwisko

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przez Administratora Danych Osobowych ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”

W związku z realizacją projektu na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego przeprowadzenia wśród mieszkańców działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza poszukujemy do współpracy osób w charakterze:

 

EkoEdukator / EkoEdukatorka

Miejsce pracy: Warszawa

 

Główne zadania:

 • przekazywanie informacji na temat ogólnych zagadnień związanych z niską emisją i jakością powietrza oraz o możliwości uzyskania przez mieszkańców wsparcia w wymianie źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne
 • przeprowadzenie badania w formie krótkiej ankiety
 • wprowadzenie zebranych danych do narzędzia informatycznego

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • szkolenie przygotowujące do realizacji zleconych zadań
 • pracę dorywczą umożliwiającą zdobycie dodatkowych umiejętności

Poszukujemy osób:

 • posiadających umiejętności komunikacyjne
 • o wysokiej kulturze osobistej
 • angażujących się w wykonywane zadania
 • dokładnych, skrupulatnych, rzetelnych

Mile widziani studenci, studentki oraz osoby interesujące się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych adres rekrutacja@atmoterm.pl

w temacie prosimy wpisać: Edukator – Imię i Nazwisko

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przez Administratora Danych Osobowych ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia”