facebook pixel

Budujemy pozytywne środowisko pracy dla każdego pracownika, niezależnie od tego czy jest na początku swojej drogi zawodowej, czy też ma duże doświadczenie. Bierzemy udział w konkursie “Pracownik Roku” organizowanym przez Business Centre Club. Doceniamy szeregowych pracowników, menedżerów oraz zespoły bez względu na formę zatrudnienia czy współpracy z organizacją. Szczególnie zwracamy uwagę na etos pracy, postawy ważne dla rozwoju naszej organizacji. Nagradzamy również wybitne postawy i osoby, które wykraczają poza kategorie, jeżeli ich historia zawodowa zasługuje na wyróżnienie.

logo konkursu doceniamy swoich pracowników

Zapraszamy do aplikowania w ramach rekrutacji ciągłej oraz bezpośrednio w odpowiedzi na poniższe oferty pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: rekrutacja@atmoterm.pl.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zapraszamy do współpracy na stanowisku:

Konsultant ds. ochrony środowiska i CSR

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

 • przygotowywanie opracowań i dokumentacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym w ochrony klimatu, zielonej transformacji przemysłu, strategii środowiskowych, strategii klimatycznych, gospodarki o obiegu zamkniętym itp.;
 • obliczanie i weryfikowanie śladu środowiskowego, wodnego i węglowego;
 • wsparcie w zakresie działań kompensujących ślad środowiskowy, wodny i węglowy oraz podnoszących efektywność energetyczną;
 • opracowanie analiz i prognoz dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu;
 • wspieranie działań w obszarze rozwoju biznesu;
 • doradztwo i utrzymywanie współpracy z Klientem oraz jego interesariuszami w zakresie realizowanych prac;
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami;
 • kierowanie projektami i współpraca z zespołem;
 • przygotowywanie wkładu do prezentacji, szkoleń, seminariów itp.;
 • uczestniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informatycznych dla Klienta.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • posiadające ok. 2-3 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony klimatu, efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych, zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem, w tym w szczególności w aspekcie ochrony środowiska (m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, ustawa o odpadach, Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, pakiet dyrektyw gospodarki o obiegu zamkniętym);
 • z praktyczną znajomością metodyk i standardów: GHG Protocol, ISO 14064-1:2006, LCA;
 • potrafiące posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • z umiejętnością pracy zespołowej i doświadczeniem w realizacji projektów dla Klientów prywatnych, korporacyjnych;
 • otwarte, komunikatywne oraz zorientowane na ciągłe rozwijanie wiedzy i umiejętności;
 • nastawione na poszukiwanie rozwiązań i wykazujące się inicjatywą, kreatywnością;
 • posiadające umiejętności syntetycznego myślenia;
 • potrafiące budować długofalowe relacje;
 • z praktyczną znajomością MS Office;
 • posiadające prawo jazdy i gotowe do wyjazdów służbowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień regulacyjnych z branży energetycznej (m.in. ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o efektywności energetycznej, Prawo energetyczne);
 • wykształcenie w kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskowe, energetyka, CSR itp.;
 • znajomość analizy ryzyk ESG, w tym ryzyk klimatycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, prezentacji, seminariów, konferencji itp.;
 • doświadczenie w sprzedaży i marketingu;
 • doświadczenie w opracowywaniu audytów efektywności energetycznej, wniosków o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, planów monitorowania, planów poboru próbek, ocen ryzyka w kontekście monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych;
 • doświadczenie w pracy z wybraną dokumentacją: pozwolenia sektorowe, pozwolenia zintegrowane, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, programy ochrony powietrza, programy ochrony środowiska, programy gospodarki odpadami, dokumentacje dotyczące efektywności energetycznej i podobne w tematyce ochrony środowiska;
 • podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z perspektywicznej branży ochrony środowiska;
 • dodatki pozapłacowe, tj.: pakiet medyczny, karty podarunkowe, dofinansowanie do wypoczynku i karty Multisport, możliwość uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym;
 • spotkania firmowe i wyjazdy integracyjne;
 • dogodną lokalizację biura w centrum Opola;
 • możliwość rozwoju merytorycznego i współpracy z gronem specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie w pierwszych miesiącach zatrudnienia.

Nasza oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@atmoterm.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: SdCSR – imię i nazwisko.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Twoje dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział, chyba, że wyrazisz zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że masz:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ww. rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.

Zapraszamy do współpracy na stanowisku:

Mid JAVA Developer

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

 • bieżąca współpraca z zespołem analityków, testerów i kierowników projektów;
 • integrowanie systemów informatycznych;
 • projektowanie i implementacja oprogramowania w JAVA oraz technologiach powiązanych;
 • tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemów informatycznych w procesach biznesowych w branży ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • posiadające min. 3-letnie doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem języka JAVA oraz JSE i/lub JEE;
 • posiadające doświadczenie w pracy z Spring, JPA/Hiberbate, REST, Swagger, JUnit;
 • ze znajomością relacyjnych baz danych, środowiska MySQL, MS SQL Server;
 • znające język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej projektu;
 • zaangażowane, komunikatywne, odpowiedzialne, zorientowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Apache Wicket, Angular, Apache Maven, jQuery, Java Script, Bootstrap;
 • znajomość architektury mikroserwisów, środowiska Docker, Jenkins;
 • znajomość programowania na serwer aplikacji WildFly/Tomcat.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie będącej liderem w branży IT i konsultingu w ochronie środowiska;
 • dodatki pozapłacowe, tj.: pakiet opieki medycznej, karty podarunkowe, dofinansowanie do wypoczynku, karta Multisport, możliwość uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym;
 • dogodną lokalizację biura w centrum Opola;
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach informatycznych;
 • spotkania firmowe i wyjazdy integracyjne;
 • możliwość skorzystania z elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy;
 • możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożenia;
 • wsparcie w pierwszych miesiącach zatrudnienia.

Nasza oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@atmoterm.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: JAVA – imię i nazwisko.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Twoje dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział, chyba, że wyrazisz zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że masz:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ww. rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.

Zapraszamy do współpracy na stanowisku:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Główne zadania na oferowanym stanowisku:

 • przygotowywanie opracowań i dokumentacji z zakresu ochrony środowiska;
 • pozyskiwanie danych oraz wykonywanie analiz i obliczeń do tworzonych opracowań;
 • doradztwo i utrzymywanie stałej współpracy z Klientem w zakresie realizowanych prac;
 • prowadzenie uzgodnień administracyjnych w zakresie wykonywanych dokumentacji;
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientem;
 • uczestniczenie w projektach dot. rozwiązań informatycznych dla Klienta.

Zapraszamy do współpracy osoby:

 • otwarte, komunikatywne oraz zorientowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności;
 • z wykształceniem w kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskowe, energetyka, nauki przyrodnicze, chemia lub kierunkach pokrewnych;
 • nastawione na poszukiwanie rozwiązań i wykazujące się inicjatywą;
 • posiadające umiejętności syntetycznego i twórczego myślenia;
 • potrafiące budować długofalowe relacje;
 • z praktyczną znajomością MS Office, w tym głównie Excel i Word;
 • posiadające prawo jazdy i gotowe do wyjazdów służbowych.

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie będącej liderem w branży IT i konsultingu w ochronie środowiska;
 • dodatki pozapłacowe, tj.: pakiet medyczny, karty podarunkowe, dofinansowanie do wypoczynku, kart Multisport, możliwość uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym;
 • dogodną lokalizację biura w centrum Opola;
 • spotkania firmowe i wyjazdy integracyjne;
 • możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożenia;
 • możliwość rozwoju merytorycznego i współpracę z gronem specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie w pierwszych miesiącach zatrudnienia.

Nasza oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@atmoterm.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: SPOS – imię i nazwisko.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE”.
 • “Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia”.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Twoje dane osobowe:

 • są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział, chyba, że wyrazisz zgodę na poczet przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że masz:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ww. rozporządzenia.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.

Zobacz również: