facebook pixel

Rozwiązania dla środowiska i gospodarki

Atmoterm SA rozpoznając potrzeby swoich klientów projektuje oraz wdraża optymalne rozwiązania w następujących dziedzinach:

  • systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zapewniające rzetelność przygotowania merytorycznego, szybkość i intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo danych;
  • usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: ekspertyzy, analizy ryzyka prawno-środowiskowego, strategie i plany, usługi outsourcingowe, audyty środowiskowe, decyzje i pozwolenia środowiskowe w zakresie ochrony środowiska, audyty i opracowania z zakresu efektywności energetycznej;
  • szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla pracowników i kadry zarządzającej.

Zobacz również: