Rozpoznając potrzeby swoich klientów Atmoterm SA projektuje oraz wdraża optymalne rozwiązania w dziedzinach oprogramowania wspomagającego zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi oraz zrównoważonym rozwojem, zapewniającego rzetelność przygotowania merytorycznego, intuicyjność i szybkość obsługi, a także bezpieczeństwo danych.

United Nations Global Compact

Atmoterm SA uczestniczy w inicjatywie United Nations Global Compact skupiającej przedsiębiorców, instytucje i samorządy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy United Nations Global Compact tworzą strategie i podejmują działania w oparciu o 10 uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne. United Nations Global Compact umożliwia tworzenie stabilnej, zrównoważonej i globalnej gospodarki zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, społeczności oraz rynków przez:

  • prowadzenie odpowiedzialnej działalności za pomocą dostosowania strategii oraz działań do 10 zasad (rozwój, potrzeby i zdolności człowieka, triada surowcowa – żywność, woda oraz energia, środowisko sprzyjające rozwojowi człowieka – pokój i stabilność, infrastruktura oraz technologia, dobre zarządzanie i prawa człowieka);
  • pomoc w podejmowaniu strategicznych działań realizujących cele społeczne, przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez współpracę oraz innowacyjność.

 

logo united nations global compact