facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rozwiązania dla środowiska i gospodarki

Atmoterm SA rozpoznając potrzeby swoich klientów projektuje oraz wdraża optymalne rozwiązania w następujących dziedzinach:

  • systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zapewniające rzetelność przygotowania merytorycznego, szybkość i intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo danych;
  • usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: ekspertyzy, analizy ryzyka prawno-środowiskowego, strategie i plany, usługi outsourcingowe, audyty środowiskowe, decyzje i pozwolenia z zakresu ochrony środowiska, audyty i opracowania z zakresu efektywności energetycznej;
  • szkolenia z dziedziny ochrony środowiska dla pracowników i kadry zarządzającej.

Decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 czerwca 2021 r. Atmoterm SA otrzymał status centrum badawczo-rozwojowego, tym samym dołączył do grona kilkudziesięciu przedsiębiorstw w Polsce. Otrzymanie statusu stanowi podsumowanie wkładu firmy w rozwój sektora B+R w Polsce.

Nasza firma uczestniczy w inicjatywie United Nations Global Compact, skupiającej różne podmioty: przedsiębiorców, instytucje i samorządy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Jej uczestnicy tworzą strategie i podejmują działania w oparciu o 10 uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne. Global Compact umożliwia tworzenie stabilnej, zrównoważonej i globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, społeczności oraz rynków przez:

  • prowadzenie odpowiedzialnej działalności za pomocą dostosowania strategii i działań do 10 zasad (są nimi: rozwój, potrzeby oraz zdolności człowieka, triada surowcowa – żywność, woda i energia, środowisko sprzyjające rozwojowi człowieka – pokój i stabilność, infrastruktura i technologia, dobre zarządzanie i prawa człowieka);
  • pomoc w podejmowaniu strategicznych działań, realizujących cele społeczne, przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), przez współpracę i innowacyjność.

logo united nations global compact

 

Zobacz również: