Ciekawe artykuły

Program Czyste Powietrze – nabory się rozpoczęły

Program Czyste Powietrze, nabory rozpoczęte

Rządowy program Czyste Powietrze daje możliwość skorzystania z dofinansowania w formie dotacji i pożyczek na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków.

Od 19 września można składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a realizacja będzie miała miejsce w latach 2018-2029. W tym czasie planuje się wydać 103 mld zł z czego 63,3 mld zł przeznaczonych zostanie na wsparcie w postaci dotacji, a 39,7 mld zł na pożyczki.

Adresatem programu są osoby fizyczne: właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły w formie papierowej i elektronicznej, natomiast warunkiem pozyskania środków jest spełnienie kilku wymagań, w tym m.in. kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące: warunków programu, rozdysponowania środków finansowych, intensywności dofinansowania czy kwalifikowalności wydatków – zamieszczone są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Autor: Katarzyna Mulik

Poprzedni artykułNastępny artykuł

FreshMail.pl