Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny

Firma Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi dotyczącej opracowania zestawu miar i sposobu przeprowadzenia testu technicznego rozwiązania (platformy informatycznej, będącej aktualnie w fazie koncepcyjnej – przed wykonaniem prototypu) oraz opisu sposobu analizy uzyskanych danych, które odpowiedziałyby na pytanie o wydajność, skalowalność, stabilność i bezpieczeństwo platformy.

Termin realizacji

Planowany termin realizacji zadania to okres ok. 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje

Zapytanie skierowane jest do jednostek naukowo-badawczych, a pełny opis zapytania dot. oszacowania ceny znajduje się w załączniku.

Szacunkowe wyceny prosimy przesyłać na adres e-mail: office@atmoterm.pl do 16.01.2019 r. do godz. 15:00.

Logo programu Opolskie dla Rodziny

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl