Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny

Firma Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu informuje, że w Bazie Konkurencyjności ukazało się ogłoszenie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania zestawu miar i sposobu przeprowadzenia testu technicznego rozwiązania (platformy informatycznej będącej aktualnie w fazie koncepcyjnej – przed wykonaniem prototypu) oraz opisu sposobu analizy uzyskanych danych, które odpowiedziałyby na pytanie o wydajność, skalowalność, stabilność i bezpieczeństwo platformy.

Szczegółowe informacje zapytania

Zapytanie skierowane jest do jednostek naukowo-badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania i załącznikami dostępnymi w Bazie Konkurencyjności oraz do złożenia oferty w terminie do dnia 13.02.2019 r. na adres e-mail: office@atmoterm.pl.

Logo programu Opolskie dla Rodziny

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl