facebook pixel
Ciekawe artykuły

Przydział uprawnień do emisji w systemie EU ETS – problem czy wyzwanie

Zastanawianie się nad problematyczną kwestię

Miniony rok przyniósł wiele istotnych zmian w przepisach ochrony środowiska. Bieżący rok również zapowiada się jako bardzo intensywny, szczególnie dla prowadzących instalacje uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), z uwagi na planowane na poziomie krajowym i unijnym zmiany regulacji, a także obowiązujące już od 1 stycznia 2019 r. rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/2067.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że w terminie do 30 maja 2019 r. prowadzący instalacje starający się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przedłoży do KOBiZE wniosek o przyznanie uprawnień na okres 2021-2025. Pomimo zbliżającego się terminu nadal mamy do dyspozycji tylko projekt ustawy.

Dużym problemem może okazać się również sam etap weryfikacji wniosku przed złożeniem go do KOBiZE, ponieważ nie wszyscy weryfikatorzy posiadają akredytację w zakresie przydziałów. Należy mieć na uwadze, że weryfikatorzy mogą sprawdzać wyłącznie przydziały dla rodzajów działań, które mają w zakresie akredytacji, a do weryfikacji muszą już zastosować nowe rozporządzenie 2018/2067.

Czy będą nowe formularze NIMs oraz MMP?

Pomimo, że termin składania wniosków zbliża się wielkimi krokami, nadal nie opublikowano jeszcze wzorów formularzy NIMs oraz planu metodyki monitorowania (MMP). W kuluarach mówi się o tym, że formularz NIMs nie będzie tak jak dotychczas wyliczał przydziałów. W związku z tym, prowadzący instalację w trakcie składania wniosku, nie będzie dysponował informacją o wielkości przydziału.

Według projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień ma zawierać:

  • zweryfikowany raport danych bazowych (niezbędnych do aktualizacji wartości benchmarków oraz wyliczenia wstępnej ilości bezpłatnych uprawnień);
  • plan metodyki monitorowania (MMP);
  • raport z weryfikacji.

Powyższe dokumenty muszą być przygotowane z uwzględnieniem już nowych regulacji.

Raporty danych bazowych będą musiały zawierać informacje na temat działalności produkcyjnej, transferów ciepła i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ciągu 5-ciu lat kalendarzowych poprzedzających złożenie (lata 2014-2018). Na tej podstawie Komisja Europejska wyznaczy wartości wskaźników produktowych (benchmarków) na okres 2021-2025. Ilość uprawnień dla każdej podinstalacji będzie wyliczana jako iloczyn poziomu działalności, wskaźnika zależnego od rodzaju podinstalacji oraz współczynników korygujących.

To jedynie cześć problemów, z którymi w krótkim czasie będą musieli zmierzyć się prowadzący instalacje uczestniczące w EU ETS. W tym miejscu przytoczyć można więc słowa Alberta Camus: „Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie (…)”.

Autor: Justyna Plewa

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.
  • Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 25.10.2018 r.).
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl
 
Aby otrzymać darmowego
e-booka zapisz się do naszego newslettera*

FreshMail.pl