facebook piksel profilu firmy atmoterm

Publikacja raportu dotyczącego elektromobilności

samochód elektryczny w punkcie ładowania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało przygotowany przez nas we współpracy z Forum Elektromobilności raportAnaliza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce“.

Dla przypomnienia, raport ten powstał w związku z pilną potrzebą aktualizacji informacji nt. obecnej sytuacji na rynku elektromobilności w Polsce (związanych z tym szans i barier) oraz perspektyw jej rozwoju do roku 2050. Wyniki raportu zostaną wykorzystane w pracach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, a także posłużą do aktualizacji założeń, opracowanego w 2016 r. przez Ministerstwo Energii, Planu rozwoju elektromobilności w Polsce.

Obszary elektromobilności ujęte w raporcie

Zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje stanowią podsumowanie przeprowadzonych w ramach pracy badań, w czterech głównych obszarach:

  • potencjału innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;
  • możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;
  • możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;
  • potencjału jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju elektromobilności.

Zachęcamy do lektury.

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł