Raportowanie ESG wyzwaniem i szansą dla koordynatorów

grafika symbolizująca czynniki związane z esg

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jest szansą, lecz także wyzwaniem. W obliczu rosnącego zapotrzebowania konsumentów na produkty zrównoważone, firmy muszą minimalizować wpływ na środowisko i angażować się w społeczne inicjatywy. W tym kontekście raportowanie o oddziaływaniu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG) staje się kluczowym procesem. Celem raportowania ESG jest zwiększenie przejrzystości oraz odpowiedzialności biznesu.

Nowe regulacje, takie jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju lub standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, nakładają obowiązek raportowania ESG na coraz większą liczbę firm. Jednakże nadal istnieją trudności związane z kompletnością oraz porównywalnością danych o wpływie na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny w raportach ESG.

Wyzwania koordynatora ESG

Koordynatorzy ESG odgrywają kluczową rolę w procesie gromadzenia, weryfikacji, przetwarzania oraz raportowania danych o oddziaływaniu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Zadania koordynatorów ESG stają się coraz bardziej złożone w obliczu rosnących wymagań prawnych, oczekiwań interesariuszy, jak również dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Oprócz zbierania danych, koordynatorzy ESG muszą edukować, motywować i monitorować trendy oraz innowacje w obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Problemy związane z danymi ESG

Interesariusze dostrzegają trudności związane z cyfryzacją i gromadzeniem danych ESG. Wyzwanie stanowi konieczność utrzymania aktualności, bezpiecznego przechowywania i dostępności danych ESG. Ponadto interesariusze muszą spełniać określone standardy oraz wykorzystywać dane o wpływie na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny do różnorodnych raportów, włącznie z raportami ESG.

Oprogramowanie do zarządzania danymi jako rozwiązanie

Aby wspomóc koordynatorów ESG w tym procesie, kluczowe jest wykorzystanie oprogramowania do gromadzenia i zarzadzania danymi, takich jak platforma ekostrateg.com. Serwis ten umożliwia gromadzenie danych, a także pozwala na elastyczne wykorzystywanie ich do różnych raportów, w tym raportów ESG. Platforma do zarządzania danymi ekostrateg.com integruje obowiązki prawne z potrzebami biznesowymi, umożliwiając szybką reakcję na zmiany.

Przedsiębiorstwa powinny korzystać z nowoczesnego oprogramowania, które nie tylko ułatwia proces raportowania ESG, lecz również jest kluczowym elementem konkurencyjności na rynku, odpowiadając na oczekiwania świadomych ekologicznie konsumentów. Raportowanie ESG to nie tylko obowiązek prawny, to szansa na zrównoważony rozwój.

Autor: Małgorzata Piwowarska

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł