facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

oznaczenia pozwalające określić klasę energetyczną

Obecne spektrum możliwych do podjęcia działań zmierzających do wzrostu efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną wzbudzają coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także indywidualnych konsumentów.

Główne motywatory do wdrażania kompleksowych rozwiązań proefektywnościowych:

 • konkurencyjność;
 • oszczędność energii;
 • ekologia.

Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie modernizacji podnoszącej efektywność energetyczną powinno zostać poprzedzone analizą możliwości i zasadności jej realizacji.

Efektywność energetyczna w praktyce

Proces decyzyjny powinien opierać się na identyfikacji miejsc strat energii elektrycznej, których modernizacja proefektywnościowa przyniosłaby wymierne korzyści.

Najpopularniejsze usprawnienia budynków zwiększające efektywność energetyczną:

 • modernizacja oświetlenia;
 • ocieplenie ścian i dachów;
 • wymiana okien i drzwi;
 • wymiana źródeł ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Najpopularniejsze usprawnienia środków transportu zwiększające efektywność energetyczną:

 • okresowa kontrola pojazdów;
 • dbanie o odpowiednie ciśnienie w oponach;
 • wdrożenie zasad eco-drivingu.

Najpopularniejsze usprawnienia przemysłu zwiększające efektywność energetyczną:

 • izolacja termiczna ciągów technologicznych;
 • uszczelnienie systemów przesyłu mediów;
 • odzysk ciepła procesowego.

Rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną mogą mieć charakter kosztowy lub bezkosztowy.

Przykładowe działania proefektywnościowe, niewymagające finansowania:

 • użytkowanie urządzeń minimalizujących straty energii elektrycznej, tzw. ograniczenie marnotrawstwa;
 • wdrożenie dobrych praktyk podnoszących świadomość energetyczną;
 • wdrożenie zasad eco-drivingu.

W przypadku ich wdrożenia można szacować zysk energetyczny na poziomie do 3% zużycia energii elektrycznej.

Przykładowe działania proefektywnościowe, wymagające finansowania:

 • modernizacja oświetlenia;
 • modernizacja źródła ciepła;
 • zastosowanie dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych i dachu.

W przypadku ich wdrożenia szacowany zysk energetyczny jest uzależniony od zastosowanych technologii oraz powierzchni modernizowanych elementów, a także ich stanu technicznego przed zastosowaniem usprawnień proefektywnościowych.

Czas zwrotu z inwestycji poprawiających efektywność energetyczną wynosi:

 • w przypadku budynków ok. 10 lat;
 • w przypadku procesów ok. 5 lat;
 • w przypadku wymiany oświetlenia nawet mniej niż 3 lata.

Jak uzyskać oszczędności energii elektrycznej?

Przeprowadzenie ww. działań proefektywnościowych to początek drogi do uzyskania oczekiwanych oszczędności. Istotny wpływ na poziom uzyskiwanych oszczędności ma prowadzenie nadzoru i monitorowania wprowadzonych rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną, np. dokonywanie przeglądów serwisowych urządzeń, które dają możliwość ich utrzymania we właściwym stanie technicznym, pozwalającym na pracę z najwyższą sprawnością. Ważne są również działania mające na celu zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania danego elementu infrastruktury w zakresie oszczędności energii elektrycznej, np. konserwacja produktów sugerowana przez producenta. Przytoczone czynności znacząco wpływają na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewniają ich efektywne funkcjonowanie i wykorzystanie.

Jak zarządzać efektywnością energetyczną?

Równie ważnym elementem jest zarządzanie efektywnością energetyczną w trybie ciągłym, np. przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Kosztami Energii i Wody (SZKEiW) – narzędzia informatycznego gromadzącego informacje o aktualnym stanie zużycia mediów, umożliwiającego prowadzenie analiz oraz prognozowanie danych energetycznych, kosztowych i ekologicznych. Należy zaznaczyć, że na szczegółowość wyników ma bardzo duży wpływ indywidualne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia, źródła światła czy źródła ogrzewania i c.w.u. System Zarządzania Kosztami Energii i Wody daje możliwość szybkiego wyznaczania wskaźników oraz znacznie usprawnia raportowanie i wizualizację danych za pomocą różnego rodzaju wykresów oraz zestawień. Zwiększa to szansę na szybką identyfikację i ograniczenie strat energii elektrycznej, daje możliwość obniżenia kosztów jej zużycia, a także może prowadzić do wzrostu trwałości przeprowadzonych modernizacji proefektywnościowych.

aplikacja do zarządzania kosztami energii i wody

Autor: Aleksandra Stasiszyn

 

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł