facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

oznaczenia pozwalające określić klasę energetyczną

Obecne spektrum możliwych do podjęcia działań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, jest olbrzymie. Z tego względu działania te wzbudzają coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także indywidualnych konsumentów. Głównymi motywatorami do wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym zakresie są obecnie:

  • konkurencyjność;
  • oszczędność energii;
  • ekologia.

Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie modernizacji powinno zostać poprzedzone analizą możliwości i zasadności jej realizacji.

Efektywność energetyczna w praktyce

Proces decyzyjny powinien opierać się na identyfikacji miejsc strat energii, których modernizacja przyniosłaby wymierne korzyści. Najpopularniejszymi usprawnieniami w zakresie budynków są: modernizacja oświetlenia, ocieplenie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi oraz wymiana źródeł ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W przypadku transportu wyróżnić można okresową kontrolę pojazdów, dbanie o odpowiednie ciśnienie w oponach czy też wdrożenie zasad eco-drivingu. W obszarze przemysłu natomiast: izolacja termiczna ciągów technologicznych, uszczelnienie systemów przesyłu mediów czy odzysk ciepła procesowego. To tylko niektóre kwestie wymagające szczególnej uwagi.

Usprawnienia mogą mieć charakter kosztowy lub bezkosztowy. Przykładami usprawnień niewymagających finansowania są: użytkowanie urządzeń minimalizujących straty energii, tzw. ograniczenie marnotrawstwa, wdrożenie dobrych praktyk podnoszących świadomość energetyczną czy też wdrożenie zasad eco-drivingu. W przypadku ich wdrożenia można szacować zysk energetyczny na poziomie do 3% zużycia energii. Natomiast dla usprawnień kosztowych typu: modernizacja oświetlenia, źródła ciepła czy też zastosowanie dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych i dachu szacowany zysk energetyczny jest uzależniony od zastosowanych technologii oraz powierzchni modernizowanych elementów, a także ich stanu technicznego przed zastosowaniem dodatkowej izolacji. Efekt ekonomiczny wprowadzanych modernizacji warunkuje czas zwrotu z inwestycji, który w przypadku budynków wynosi ok. 10 lat, procesów – ok. 5 lat, a wymiany oświetlenia nawet mniej niż 3 lata.

Jak uzyskać oszczędności energii?

Przeprowadzenie ww. działań proefektywnościowych to początek drogi do uzyskania oczekiwanych oszczędności. Istotny wpływ na poziom uzyskiwanych oszczędności ma prowadzenie nadzoru i monitorowania wprowadzonych rozwiązań. Można tu wymienić m.in. przeglądy serwisowe urządzeń, które dają możliwość utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym, pozwalającym na pracę z najwyższą sprawnością. Ważne są również działania mające na celu zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania danego elementu infrastruktury w zakresie oszczędności energii. Jednym z tego rodzaju działań jest konserwacja produktów sugerowana przez producenta, np. smarowanie i regulacja okuć okiennych. Przytoczone czynności znacząco wpływają na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewniają ich efektywne funkcjonowanie i wykorzystanie.

Jak zarządzać efektywnością energetyczną?

Równie ważnym elementem jest zarządzanie efektywnością energetyczną w trybie ciągłym, przy wykorzystaniu np. Systemu Zarządzania Kosztami Energii i Wody (SZKEiW) – narzędzia informatycznego gromadzącego informacje o stanie aktualnym, umożliwiającego: prowadzenie analiz oraz prognozowanie danych energetycznych, kosztowych i ekologicznych. Należy zaznaczyć, że na szczegółowość wyników ma bardzo duży wpływ indywidualne opomiarowanie zużycia energii przez urządzenia, źródła światła czy też źródła ogrzewania i c.w.u. Systemy informatyczne dają możliwość szybkiego wyznaczania wskaźników oraz znacznie usprawniają raportowanie i wizualizację danych za pomocą różnego rodzaju wykresów i zestawień. Pozwala to na zwiększenie szansy szybkiej identyfikacji i ograniczenia strat energii, daje możliwość obniżenia kosztów zużycia energii oraz może prowadzić do zwiększenia trwałości przeprowadzonych modernizacji.

aplikacja do zarządzania kosztami energii i wody

Autor: Aleksandra Stasiszyn

 

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł