facebook pixel
Aktualności z Ekowiedzy

Skomentuj Politykę ochrony środowiska 2019

Komentowanie Polityki ochrony środowiska 2019

Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Komitet Regionów wystosowały komunikat pt. “Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019 – Europa, która chroni swoich obywateli i podnosi jakość ich życia“. Do komunikatu dołączonych jest 28 sprawozdań krajowych ukazujących postępy we wdrażaniu polityki ochrony środowiska w poszczególnych państwach UE wraz z działaniami priorytetowymi na 2019 r. Komisja Europejska przygotowała przegląd po raz drugi. Ma on na celu poprawę wdrażania unijnej polityki i prawa ochrony środowiska przez określanie powodów powstawania luk we wdrażaniu i usunięcie systemowych przeszkód na drodze do uwzględnienia ochrony środowiska w różnych sektorach polityki.

Stanowisko Rządu RP odnośnie Polityki ochrony środowiska

W związku z komunikatem Ministerstwo Środowiska przygotowuje stanowisko Rządu RP. Wszystkie zainteresowane strony mogą zgłosić komentarze i uwagi do opublikowanego komunikatu do dnia 28 maja 2019 r. wysyłając je e-mailem na adres: eir@mos.gov.pl.

Autor: Aleksandra Banaś

Zobacz również: Sprawozdanie krajowe 2019 dla Polski.

Poprzedni artykułNastępny artykuł