facebook piksel profilu firmy atmoterm

Ślad węglowy organizacji i produktu – element modelu biznesowego

organizacja analizująca swój ślad węglowy

W XXI wieku zmiany klimatu stały się największym wyzwaniem dla świata, który zjednoczył się w wysiłkach mających na celu zatrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C w stosunku do epoki przedindustrialnej, z ambicją na osiągniecie poziomu do 1,5°C. Cele te zostały określone w postanowieniach Porozumienia paryskiego z 2015 r., które ratyfikowało dotychczas 185 członków Konwencji Narodów Zjednoczonych. Podejmowane działania przekładają się bezpośrednio na postrzeganie przez przedsiębiorstwa swojego wpływu na klimat, rozszerzając zakres analizy o emisje pośrednie gazów cieplarnianych, powodowanych przez organizację, produkt, usługę lub wydarzenie w ich cyklu życia. Prowadzi to do tworzenia nowych modeli biznesowych wspierających zrównoważony rozwój.

Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu

Kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu odgrywa Unia Europejska (UE), która przewodniczy tym działaniom na świecie. Choć jej udział w emisji gazów cieplarnianych nie jest dominujący, UE wyznaczyła sobie cel osiągnięcia statusu gospodarki zeroemisyjnej w perspektywie do 2050 r. Prowadzona polityka przekłada się na konkretne regulacje prawne, które wykraczają już od jakiegoś czasu poza system handlu emisjami dwutlenku węgla, dotykając wszystkich sektorów gospodarki, również tych nieobjętych handlem emisjami (non-ETS), a także wyznaczając dla nich kolejne, coraz to ambitniejsze poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przykładowo, dla Polski został wyznaczony cel redukcji emisji do 2030 r. o 7% w sektorach non-ETS w stosunku do 2005 r. Realizacja tego celu wymaga wyznaczenia obciążeń i działań w poszczególnych sektorach, które najprawdopodobniej zostaną wskazane przez stosowne regulacje prawne.

Ślad węglowy podawany do publicznej informacji

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te o globalnym zasięgu działalności, aktywnie włączają się w działania na rzecz klimatu analizując swój ślad węglowy i wyznaczając systematycznie własne cele redukcji. Nie zawsze decydują się one publicznie ujawniać informacje o śladzie węglowym produktów, ale informowanie o śladzie węglowym organizacji jest coraz bardziej powszechne.

Poczynając od wydobycia surowców (np. JSW, KGHM, BHP Biliton, Glencor, Rio Tinto, Teck, Vale), przez produkcję energii (np. E-ON, Engie, RWE, Vattenfall, EDF), przemysł chemiczny (np. Unilever, BASF, Bayer, 3M, Dow Chemical, Henkel), stalowy (np. ArcelorMittal, Evraz, Tata Steel), papierniczy (np. International Paper, Mondi Group, Stora Enso, Metsä Group), transport oraz środki transportu (np. Deutsche Bahn, PKP Intercity, DHL, UPS, Maersk, BMW, Volvo, Mercedes, Grupa PSA, General Motors), sieci handlowe (np. Auchan, Metro Group, Jerónimo Martins, Tesco), producentów napojów i żywności (Coca-Cola, Danone, PepsiCo, Nestle, Kraft), miasta (np. Nowy Jork, Los Angeles, Londyn, Paryż, Berlin, Bruksela, Moskwa, Katowice, Warszawa) po banki oraz instytucje finansujące (Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ING Swiss Re, Deutsche Bank, Commerzbank, JP Morgan, RBS, HSBC, Barclays, Societe Generale, Credit Agricole, ABN Amro) wszyscy publicznie oraz aktywnie włączają się w wysiłek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez ich identyfikację, kwantyfikację, monitorowanie i redukcję w swoich łańcuchach wartości. Co więcej, ujawniają te informacje i stawiają sobie cele, nawet te najambitniejsze, zmierzające do neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Determinuje to zmiany w obecnych modelach biznesowych, które wydają się być nieuniknione biorąc pod uwagę silną potrzebę zwiększania konkurencyjności. Postępują tak, gdyż mają świadomość, że wspólny wysiłek może przynieść oczekiwane efekty nie tylko w postaci korzyści środowiskowych, ale również wyników biznesowych.

Świadomość śladu węglowego wpływa na kontakty biznesowe

W relacjach B2B coraz częściej padają pytania o ślad węglowy produktu, który staje się nowym kryterium branym pod uwagę przy wyborze partnera biznesowego, ponieważ jego udział we własnym śladzie węglowym może być istotny. Często stanowi to pierwszy impuls do zapoczątkowania dyskusji w organizacji odnośnie poszukiwania odpowiedzi na pytania:

  • Czy możemy sobie pozwolić na to, aby nie znać śladu węglowego naszej organizacji i produktów?
  • Czy nie przyłączając się do działań na rzecz klimatu będziemy w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku?
  • Czy naszym partnerom biznesowym, klientom, akcjonariuszom, inwestorom zależy na tym, abyśmy podejmowali działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości?
  • Czy nie uwzględniając zmian klimatycznych w swojej strategii jesteśmy odpowiedzialni społecznie?

Każda świadoma i odpowiedzialna organizacja powinna poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania.

Autor: Bartosz Kulig

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Ślad węglowy w ujęciu strategicznym – związek biznesu z klimatem.

Poprzedni artykułNastępny artykuł