facebook pixel
Wydarzenia

Studium uwarunkowań i kierunków gospodarki przestrzennej Warszawy

Atmoterm SA na konferencji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy

9 i 10 maja odbyła się konferencja poświęcona rozpoczęciu prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. Warszawa jest miastem dynamicznie rozwijającym się. Szybkie tempo jej przemian spowodowało, że obowiązujące Studium z 2006 r. zdezaktualizowało się. Przez ostatnie ponad 10 lat zmienił się sposób postrzegania miasta, potrzeby mieszkańców, a także uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne.

Możliwość kształtowania warunków klimatycznych i regeneracji powietrza

Atmoterm SA brał czynny udział w konferencji, a w materiałach wyjściowych do rozmów konferencyjnych zamieszczony został materiał “Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”, opracowany w ramach projektu realizowanego dla miasta Warszawa we współpracy z ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., IMiGW, Politechniką Warszawską oraz Pracownią Urbanistyki KANON.

Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera
*zasady przetwarzania danych

FreshMail.pl
 
Aby otrzymać darmowego
e-booka zapisz się do naszego newslettera*

FreshMail.pl