facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czy musisz zarejestrować się w BDO?

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła wiele zmian i udogodnień w ewidencji odpadowej. Rozbudowa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz …

Rejestr podmiotów w ramach BDO

Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzają odpady czy gospodarują odpadami, został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. …