Znaczenie cyfryzacji w raportowaniu ESG

Dyrektywa o rachunkowości (2013/34/UE) zmieniona dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – 2022/2464) zobowiązała określone przedsiębiorstwa …

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe to skrótowa nazwa dla decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji czy energii. Do uzyskania pozwolenia …