facebook pixel
Wydarzenia

Uchwalono WPGO dla województwa mazowieckiego 2024

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 3/19 przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Dostosowanie regulaminu UCziP do WPGO

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Dokonać tego należy w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Poprzedni artykułNastępny artykuł