facebook pixel
Istotne wydarzenia

Atmoterm na warsztatach Copernicus Atmosphere Monitoring Service

system lokalne uzupełniające modelowanie atmosfery

22 stycznia 2018 r. pracownicy Atmoterm SA: Aneta Lochno i Marek Krzemiński, jako jedyni przedstawiciele polskiej nauki i biznesu, uczestniczyli w warsztatach dla użytkowników polityki Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zorganizowanych w Kopenhadze przez CAMS we współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska, EEA.

Czym jest Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus?

Copernicus Atmosphere Monitoring Service jest finansowanym przez Unię Europejską (UE) programem, którego celem jest udostępnianie danych i informacji służących rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego. Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus zapewnia ciągłe dane i informacje nt. jakości powietrza, składu atmosfery i zmian klimatu.

Kto korzysta z Copernicus Atmosphere Monitoring Service?

Dane Usługi Monitorowania Atmosfery Copernicus są już wykorzystywane przez decydentów i lokalnych planistów, naukowców i pracowników akademickich, a także biznes i przemysł.

Czego dowiedzieliśmy się na warsztatach dla użytkowników polityki CAMS

Warsztaty dla użytkowników polityki Copernicus Atmosphere Monitoring Service w Kopenhadze przyniosły wyjątkową okazję do interakcji ze środowiskiem naukowym z całej UE, wyciągnięcia wniosków z doświadczeń obecnych użytkowników usługi monitorowania atmosfery i przedyskutowania możliwości odpowiedzialnego korzystania z produktów Usługi Monitorowania Atmosfery Copernicus w ramach wdrażania polityki Clean Air. Dzięki temu jeszcze lepiej będziemy mogli rozwijać naszą innowacyjną Dynamiczną Mapę Jakości Powietrza.

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł