facebook pixel
Ciekawe artykuły

Utrzymanie porządku w gminach – nowe obowiązki po nowelizacji ustawy

gmina utrzymująca czystość i porządek

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, daje samorządom tylko 12 miesięcy, tj. do 6 września 2020 r. na dostosowanie obecnych uchwał do zmienionych przepisów, w tym uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do 6 września 2020 r. regulaminy te muszą być zmienione lub sporządzone na nowo.

Jak utrzymać czystość i porządek – dylematy gmin

  • Czy określić w regulaminie definicję selektywnego zbierania i przydomowego kompostowania?
  • Jak zróżnicować stawki dla poszczególnych nieruchomości?
  • Czy zbierać odpady biodegradowalne w PSZOK?
  • Czy opracowując strategię gospodarki odpadami w gminie skorzystać z gotowych narzędzi jak nowe wzory deklaracji, czy kalkulatory do wyliczenia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?
  • Czy może skorzystać z kompleksowego wsparcia w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu oraz we wdrożeniu i elektronicznym monitorowaniu ekonomicznie uzasadnionej cyrkulacyjnej gospodarki odpadowej w gminie?
  • Kiedy zamówienie publiczne na odbieranie odpadów komunalnych gmina musi udzielić w drodze przetargu, a kiedy zamówienie może być z wolnej ręki, a także co z dotychczasowymi umowami?
  • Czy i od kiedy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą dobrowolnie przystąpić do gminnego systemu odbierania odpadów?

Wątpliwości te może rozwiać przeprowadzony audyt obecnego systemu w gminie. Nie wiesz od czego zacząć? Zapoznaj się z propozycjami naszych rozwiązań, a kampanie informacyjno-edukacyjne zwiększające motywację mieszkańców do segregowania odpadów będą już tylko przysłowiową kropką nad “i”.

Autor: Danuta Wunschik

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł