facebook pixel
Istotne wydarzenia

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

prelekcja z zakresu gospodarki odpadami

28 lutego 2019 r. uczestniczyliśmy w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, organizowanym przez Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Audyt narzędziem do zwalczania nieprawidłowości w gospodarce odpadowej

Wśród wielu ciekawych prelekcji z zakresu gospodarki odpadowej, polecamy wystąpienie Joanny Leoniewskiej-Gogoli pt. “Audyt gospodarki odpadami – kluczowym krokiem do efektywnego zwalczania nieprawidłowości w gospodarce odpadami“.

W trakcie prezentacji poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Działania własne gminy.
  • Określenie masy odpadów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Nadzór nad nieruchomościami niezamieszkałymi.
  • Masa odpadów do zebrania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Organizacja PSZOK.
  • Odpady budowlane w gminach.
  • Jak osiągnąć poziomy recyklingu?
  • Koszty systemu gospodarowania odpadami.
  • Sprawozdawczość.
  • Proponowane rozwiązania.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z prelekcji zamieszczoną poniżej.

Zobacz również:

Poprzedni artykułNastępny artykuł