facebook piksel profilu firmy atmoterm

W jaki sposób oznacza się efektywność energetyczną?

etykiety określające klasę energetyczną budynków

Mówiąc o efektywności energetycznej możemy mieć na myśli zarówno oszczędność wynikającą z użytkowania urządzeń RTV/AGD, oświetlenia, jak również w szerszym zakresie odnosząc się do budownictwa, czy też instalacji przemysłowych. Na początek warto przyswoić sobie czym tak naprawdę jest modne określenie o nazwie “efektywność energetyczna”. Według ustawy o efektywności energetycznej jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Brzmi zawile? Prościej rzecz ujmując, efektywne wykorzystywanie energii to uzyskanie takiego samego efektu, w tych samych warunkach, ale przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii. Pozwala to na zmniejszenie rachunków za energię, oszczędność surowców oraz brak konieczności budowania nowych lub większych instalacji energetycznych. Ponadto mniejsze zużycie energii to mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza, a więc czystsze środowisko.

Efektywność energetyczną można oznaczać na różne sposoby, w zależności od dziedziny, której dotyczy.

Etykiety określające klasę energetyczną

Podstawą etykietowania produktów są dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej, przede wszystkim dyrektywa w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 2010/30/UE. Nakłada ona obowiązek umieszczania na produktach etykiet określających klasę energetyczną. Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w określonej skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie energii, natomiast klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie skala powiększona jest o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++. Jednakże taka klasyfikacja bywa niejasna dla konsumentów, dlatego też Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowych zasad etykietowania efektywności energetycznej na urządzeniach. Do 2020 r. etykiety energetyczne na lodówkach, odkurzaczach lub pralkach mają być opatrzone jasną skalą od A do G, a zwiększające się liczby plusów (czyli oznaczenia A+, A++, A+++) zostaną usunięte.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zwane również białym certyfikatem) jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej budynku, która polega na obliczeniu zapotrzebowania domu lub mieszkania na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji. Zapotrzebowanie na energię określone jest w kWh/m2 rocznie i bazuje na dwóch wskaźnikach:

  • energia pierwotna;
  • energia końcowa.

Biały certyfikat jest wymagany w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, natomiast obecnie budynki budowane na własny użytek są zwolnione z posiadania świadectwa efektywności energetycznej.

Podsumowując, dzięki oznaczeniom efektywności energetycznej na produktach wiemy, jak dużo energii powinny zużywać nasze sprzęty elektryczne i elektroniczne. Łatwo zatem przekalkulować oszczędności, jakie możemy zyskać dzięki zastosowaniu energooszczędnych produktów, nie tylko te ekonomiczne, ale również środowiskowe. Z drugiej strony, warto również żądać od deweloperów lub pośredników sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej budynku, bo dzięki niemu wiemy, z jakim tak naprawdę obiektem mamy do czynienia, czy spełnia on normy, a tym samym, w jak dużym stopniu będziemy musieli dodatkowo zainwestować w wymarzone “cztery kąty”.

Autor: Agnieszka Ościk

 

Przeczytaj także: Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną.

Poprzedni artykułNastępny artykuł