facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jakich przedsiębiorstw dotyczą nowe wymogi ws. magazynowania odpadów?

miejsce magazynowania odpadów w przedsiębiorstwie

Dnia 8 października 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).

Sprawdź, czy nowe przepisy ws. magazynowania odpadów dotyczą Ciebie

Powyższe rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, obejmującego ich wstępne magazyno­wanie przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego ich zbieranie oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego ich przetwarzanie. Z uwagi, iż ww. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (z pewnymi wyjątkami), każdy podmiot powinien zweryfikować, czy rozporządzenie to dotyczy prowadzenia przez niego danej działalności w zakresie postępowania z odpadami. Jeśli tak, to czy należy i w jaki sposób, dostosować aktualne miejsca magazynowania odpadów, np. poprzez zakup odpowiednich pojemników, kontenerów, utwardzenia miejsca magazynowego, umieszczenia odpowiednich oznaczeń itp.

Co wpływa na to, jak musisz przygotować miejsca magazynowania odpadów?

Również ilości i rodzaje odpadów mają wpływ na to, jak powinieneś zorganizować miejsca magazynowania odpadów w zakładzie. W zależności od rodzajów i ilości magazynowanych odpadów wytwarzanych, zbieranych czy przetwarzanych zakres wymagań względem magazynowania poszczególnych odpadów może być różny.

Wymogi rozporządzenia ws. magazynowania odpadów nie dotyczą wszystkich

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów podano również rodzaje prowadzonych działalności, które zostały wyłączone z konieczności dostosowania do jego zapisów. Dla przykładu, dostosowanie do przedmiotowego rozporządzenia nie dotyczy magazynowania odpadów komunalnych przez wytwórcę tych odpadów.

Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi, iż magazynowanie odpadów w sposób niezgodny z przepisami podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości nawet do 1000000 zł, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zapisami ww. rozporządzenia w celu ewentualnego dostosowania miejsc magazynowania odpadów. Proponujemy również skorzystać z naszego darmowego testu, który pomoże ustalić, czy zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów dotyczą Twojego przedsiębiorstwa.

Jeśli nie masz czasu lub masz wątpliwości, a chciałbyś, aby Twoja działalność była prowadzona zgodnie z przepisami, możesz zlecić wykonanie analizy wymagań prawnych dla miejsc magazynowania odpadów konsultantowi firmy Atmoterm SA na podstawie zlecenia. Analiza ta zostanie przygotowana zgodnie z zebranymi przez konsultanta informacjami, której wynikiem będzie zestawienie wymagań, które powinny spełniać miejsca magazynowe dla poszczególnych odpadów. Koszt przygotowania analizy wymagań prawnych jest zależny od ilości rodzajów (kodów) magazynowanych odpadów. Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Joanna Gierdal

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł