facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarząd i kadra zarządzająca Atmoterm SA

 

marcin wrzos prezes zarządu atmoterm

Marcin Wrzos
Prezes Zarządu

 

dariusz latawiec dyrektor operacyjny coo atmoterm

Dariusz Latawiec
Dyrektor Operacyjny / COO

 

piotr kawa dyrektor technologiczny cto atmoterm

Piotr Kawa
Dyrektor Technologiczny / CTO

 

 

aleksandra księżak hr business partner

Aleksandra Księżak
HR Manager

 

agnieszka lewandowska swacha dyrektor obszaru finansów i główna księgowa

Agnieszka Lewandowska-Swacha
Dyrektor ds. Finansowych, Główna Księgowa

 

elżbieta płuska dyrektor obszaru badania i rozwój

Elżbieta Płuska
Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

 

anna smyczek dyrektor obszaru prawnego

Anna Smyczek
Dyrektor ds. Prawnych