facebook pixel

Zarząd firmy Atmoterm SA

 

Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm SA

Ryszard Pazdan
Prezes Zarządu

 

Rada Dyrektorów firmy Atmoterm SA

 

Józef Gwóźdź, Prokurent, Dyrektor ds. Finansów i Księgowości

Józef Gwóźdź
Prokurent, Dyrektor ds. Finansów i Księgowości

Ksenia Jechna, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Przedsiębiorstw

Ksenia Jechna
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Przedsiębiorstw i obszaru Energia

Marek Krzemiński, Prokurent, Dyrektor ds. Technologii i Zasobów

Marek Krzemiński
Prokurent, Dyrektor ds. Technologii i Zasobów

 

Barbara Markiel, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Administracji Publicznej

Barbara Markiel
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Administracja Publiczna

Elżbieta Płuska, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

Elżbieta Płuska
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

Rafał Idziak, Dyrektor ds. Technik Cyfrowych

Rafał Idziak
Dyrektor ds. Technik Cyfrowych

 

Ewelina Kaczmarek, Dyrektor ds. Marketingu

Ewelina Kaczmarek
Dyrektor ds. Marketingu

Ewa Kalend, Dyrektor ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Ewa Kalend
Dyrektor ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Krzysztof Morel, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych

Krzysztof Morel
Dyrektor ds. Systemów Informatycznych