facebook pixel

Zarząd firmy Atmoterm SA

Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm SA

Ryszard Pazdan
Prezes Zarządu

 

Rada Dyrektorów firmy Atmoterm SA

Józef Gwóźdź, Prokurent, Dyrektor ds. Finansów i Księgowości

Józef Gwóźdź
Prokurent, Dyrektor ds. Finansów i Księgowości

Ksenia Jechna, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Przedsiębiorstw

Ksenia Jechna
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Przedsiębiorstw i obszaru Energia

Avatar pracownika firmy Atmoterm SA

Magdalena Krowicka
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Doradztwo Biznesowe

 

Marek Krzemiński, Prokurent, Dyrektor ds. Technologii i Zasobów

Marek Krzemiński
Prokurent, Dyrektor ds. Technologii i Zasobów

Barbara Markiel, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Administracji Publicznej

Barbara Markiel
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Administracja Publiczna

Elżbieta Płuska, Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

Elżbieta Płuska
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

 

Rafał Idziak, Dyrektor ds. Technik Cyfrowych

Rafał Idziak
Dyrektor ds. Technik Cyfrowych

Ewa Kalend, Dyrektor ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Ewa Kalend
Dyrektor ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Joanna Leoniewska-Gogola, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting w zakresie Gospodarki Odpadami

Joanna Leoniewska-Gogola
Dyrektor Operacyjny obszaru Gospodarka Odpadami

 

Krzysztof Morel, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych

Krzysztof Morel
Dyrektor ds. Systemów Informatycznych

Ewelina Pakosz, Dyrektor ds. Marketingu

Ewelina Pakosz
Dyrektor ds. Marketingu

 

Przeczytaj także: