facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarząd Atmoterm SA

 

ryszard pazdan prezes firmy atmoterm

Ryszard Pazdan
Prezes Zarządu

 

dariusz latawiec dyrektor generalny atmoterm

Dariusz Latawiec
Dyrektor Generalny

Rada Dyrektorów Atmoterm SA

 

ksenia jechna dyrektor obszaru konsulting dla przedsiębiorstw i obszaru energia

Ksenia Jechna
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Konsulting dla Przedsiębiorstw i obszaru Energia

 

marek krzemiński dyrektor obszaru technologii i zasobów

Marek Krzemiński
Prokurent, Dyrektor ds. Technologii i Zasobów

 

agnieszka lewandowska swacha dyrektor obszaru finansów i księgowości

Agnieszka Lewandowska-Swacha
Prokurent, Dyrektor ds. Finansów i Księgowości

 

marta marzysz dyrektor obszaru inżynieria środowiska warszawa

Marta Marzysz
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Inżynieria Środowiska Warszawa

 

elżbieta płuska dyrektor obszaru badania i rozwój

Elżbieta Płuska
Prokurent, Dyrektor Operacyjny obszaru Badania i Rozwój

 

grażyna pazdan dyrektor biura strategii

Grażyna Pazdan
Dyrektor Biura Strategii

 

agnieszka rybak dyrektor obszaru administracja publiczna

Agnieszka Rybak
Dyrektor Operacyjny obszaru Administracja Publiczna

 

rafał idziak dyrektor obszaru technik cyfrowych

Rafał Idziak
Dyrektor ds. Technik Cyfrowych

 

ewelina kaczmarek dyrektor obszaru marketingu

Ewelina Kaczmarek
Dyrektor ds. Marketingu

 

piotr kawa dyrektor obszaru systemów informatycznych

Piotr Kawa
Dyrektor Centrum Systemów Informatycznych

 

anna smyczek dyrektor obszaru prawnego

Anna Smyczek
Dyrektor ds. Prawnych

 

aleksandra księżak hr business partner

Aleksandra Księżak
HR Manager