facebook pixel

Prawo wodne – czy znikną utrudnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowej

przedsięwzięcie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Od stycznia 2018 r. w Polsce obowiązuje nowe Prawo wodne. Zmiana jest ogromna, a przepisy nowej ustawy wciąż generują wątpliwości interpretacyjne. W rezultacie tracą inwestorzy, którzy muszą czekać na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU).

W czym jest problem z nowym Prawem wodnym?

Dotychczas dla planowanego przedsięwzięcia wymagana była odpowiednio opinia bądź uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego (a w niektórych przypadkach również organu wydającego pozwolenie zintegrowane). Od tego roku należy dodatkowo uzyskać opinię bądź uzgodnienie nowego organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP). Sytuacja ta powoduje znaczne utrudnienia wydłużające cały proces uzyskania DoŚU.

Inwestor musi czekać, nawet jeśli złożył wniosek w ubiegłym roku, czyli przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne. Zgodnie z przepisami przejściowymi w sprawach niezakończonych przed 01.01.2018 r. dokumenty muszą być odsyłane do organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych celem uzupełniania ich stanowisk względem planowanych inwestycji. Problem stanowić może również określenie właściwości organów, gdyż uzgodnienia i opinie wydawane są zarówno przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jak i dyrektorów zarządów zlewni w zależności od tego, z jaką inwestycją mamy do czynienia oraz jaka jest obecnie prowadzona w zakładzie działalność.

Proces ustalenia właściwości trwa, dokumenty są przesyłane między urzędami, a inwestor czeka. Dodatkowym aspektem, który generuje obecnie komplikacje jest fakt, że PGW WP z trudem tworzy obecnie swoją strukturę organizacyjną oraz boryka się z problemami kadrowymi, lokalowymi i sprzętowymi. Traci na tym inwestor, który bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może uzyskać pozwolenia na budowę i ruszyć z inwestycją.

Jest nadzieja, że procedury ws. decyzji środowiskowej przyspieszą

Dla inwestorów, którzy złożyli swoje wnioski przed 2018 r., pojawiła się szansa w postaci projektu zmiany nowej ustawy Prawo wodne, który wpłynął do Sejmu na początku lutego. Projekt wprowadza zmianę art. 545 Prawa wodnego – dotyczącego postępowań w sprawach DoŚU. Dokładnie chodzi o postępowania będące w trakcie trwającej procedury administracyjnej (czyli wszczęte i niezakończone przed dniem 01.01.2018 r.).

Projektowana zmiana pozwoliłaby na prowadzenie “starych” procedur wg “starych” przepisów czyli bez konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii i uzgodnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostaje jedynie czekać na uchwalenie tej zmiany. Obecnie projekt jest przekazany do I czytania w komisjach. Jeśli ustawa zmieniająca zostanie uchwalona, to wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Monika Patoła

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł