facebook pixel

Zrównoważona mobilność miejska – szansa i wyzwanie dla miast

miasto z planem zrównoważonej mobilności miejskiej

W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów, notebooków, mobilnego internetu. Również i my sami chcemy być mobilni, pragniemy szybko i sprawnie się przemieszczać, nie napotykając na przeszkody i utrudnienia. Nie dziwi zatem, że zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej coraz częściej pojawia się w dyskusji nt. szeroko rozumianego rozwoju miast. Jednym z działań podejmowanych w tym zakresie jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, polegająca na zmniejszeniu popytu na podróże realizowane transportem indywidualnym (samochodami osobowymi), na rzecz zwiększenia udziału podróży odbywanych środkami transportu publicznego oraz środkami transportu niezmotoryzowanego (rowerami, pieszo). Należy podkreślić, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie podróży samochodem osobowym, ale o racjonalne jego wykorzystywanie, czyli o korzystanie z własnego samochodu w przypadku braku możliwości wyboru innego środka transportu.

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej

Aby sprawnie zaplanować proces rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, a następnie go realizować i nim zarządzać, tworzony jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej, z ang. sustainable urban mobility plan (SUMP), dla konkretnego miasta, aglomeracji lub metropolii. Jest to strategiczny plan, stworzony w celu zabezpieczenia potrzeb mobilności ludzi w ich miejskim otoczeniu, w rezultacie prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej zawiera m.in. diagnozę stanu aktualnego w zakresie mobilności, priorytety i cele realizacji SUMP, harmonogram zaplanowanych do realizacji działań oraz zbiór “dobrych praktyk”, bazujący na doświadczeniach innych miast, mających osiągnięcia w rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej. W obecnej perspektywie alokacji środków unijnych, posiadanie SUMP pozwala samorządom oraz inwestorom prywatnym na partycypowanie w tych środkach, poprzez współfinansowanie przedsięwzięć związanych z transportem.

Wyróżnia się następujące elementy mobilności miejskiej:

  • zbiorowy transport pasażerski;
  • transport niezmotoryzowany (rowerowy, pieszy);
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • transport drogowy;
  • logistykę;
  • zarządzanie mobilnością, związane z zaangażowaniem społeczeństwa oraz dążące do zmian na rzecz zrównoważonej mobilności;
  • inteligentne systemy transportowe;
  • intermodalność, której podstawowym celem jest ułatwienie komunikacji i mobilności przy jednoczesnej integracji różnych środków transportu;
  • wdrażanie nowych wzorców użytkowania, które są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • promocję ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.

Partycypacja społeczna niezbędna w planowaniu zrównoważonej mobilności

Istotnym elementem planów zrównoważonej mobilności miejskiej jest zaangażowanie społeczeństwa w prowadzone działania na wszystkich etapach opracowania SUMP. Bardzo często partycypacyjne podejście osiągane jest poprzez prowadzenie badań ankietowych oraz konsultacji społecznych dotyczących problematyki zrównoważonej mobilności miejskiej. Kanałami przepływu informacji są strony internetowe, portale społecznościowe, banery, plakaty, audycje radiowe lub nawet spoty reklamowe.

Podsumowując, realizacja SUMP ma na celu ułatwienie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów transportowych na danym obszarze oraz właściwe planowanie inwestycji przy udziale lokalnej społeczności.

Autor: Agnieszka Ościk

Poprzedni artykułNastępny artykuł