facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zebranie informacji nt. efektów środowiskowych prowadzonej działalności i ich publikacja w pozafinansowym raporcie środowiskowym pozwala na transparentne oraz szerokie spojrzenie na sposób zarządzania organizacją uwzględniającą cele zrównoważonego rozwoju i założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ma to coraz większe znaczenie dla społeczeństwa, klientów oraz inwestorów czy kooperantów w podejmowanych decyzjach biznesowych.

Niefinansowe raportowanie danych środowiskowych w naszym kraju, w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, jest tematem niedocenianym. Powinien być to ważny obszar działań dla firm i instytucji rzetelnie podchodzących do zagadnienia CSR, z uwagi na wartość, jaką może stanowić zarówno dla przedsiębiorstwa, jak również jego interesariuszy. Aspekt pozafinansowego raportowania środowiskowego poza spółkami giełdowymi powinien zyskiwać na znaczeniu również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje narzędzi do niefinansowego raportowania środowiskowego

Wśród narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu wymienia się m.in.:

  • zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • znakowanie produktów;
  • systemy zarządzania;
  • działania proekologiczne.

Natomiast wśród narzędzi do pozafinansowego raportowania środowiskowego można wymienić m.in.:

  • ślad węglowy;
  • analizę ryzyk wodnych;
  • ochronę bioróżnorodności;
  • ślad środowiskowy.

Wybór stosowanych narzędzi oraz metodyk jest zawsze kwestią indywidualną i uzależnioną od wielu czynników, m.in. strategii środowiskowej, jaką już realizuje lub chce realizować firma, charakteru działalności, wielkości produkcji, lokalizacji zakładów, a także przyjmowanej formy zarządzania ryzykiem środowiskowym, w tym także klimatycznym.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Ksenia Jechna
+48 661 426 668
konsulting@atmoterm.pl