Zebranie informacji dotyczących efektów środowiskowych prowadzonej działalności oraz ich publikacja w pozafinansowym raporcie środowiskowym pozwala na transparentne i szerokie spojrzenie na sposób zarządzania organizacją uwzględniającą cele zrównoważonego rozwoju oraz założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ma to coraz większe znaczenie dla społeczeństwa, klientów oraz inwestorów czy kooperantów w podejmowanych decyzjach biznesowych.

Niefinansowe raportowanie danych środowiskowych w naszym kraju, w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, jest tematem niedocenianym. Pozafinansowe raportowanie danych środowiskowych powinno być ważnym obszarem działań dla firm oraz instytucji rzetelnie podchodzących do zagadnienia CSR, z uwagi na wartość, jaką może stanowić zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego interesariuszy. Aspekt niefinansowego raportowania środowiskowego, poza spółkami giełdowymi, powinien zyskiwać na znaczeniu również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje narzędzi do niefinansowego raportowania środowiskowego

Wśród narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu można wymienić:

  • zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • znakowanie produktów;
  • systemy zarządzania;
  • działania proekologiczne.

Wśród narzędzi do niefinansowego raportowania środowiskowego można wymienić:

  • ślad węglowy;
  • analizę ryzyk wodnych;
  • ochronę bioróżnorodności;
  • ślad środowiskowy.

Wybór stosowanych narzędzi oraz metodyk jest zawsze kwestią indywidualną i uzależnioną od wielu czynników, m.in. strategii środowiskowej, jaką już realizuje lub chce realizować firma, charakteru działalności, wielkości produkcji, lokalizacji zakładów, a także przyjmowanej formy zarządzania ryzykiem środowiskowym, w tym również klimatycznym.

 

Więcej informacji:

Waldemar Cebula: +48 661 426 678
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl

 

Przeczytaj także: