facebook piksel profilu firmy atmoterm

Znaczenie cyfryzacji w raportowaniu ESG

grafika symbolizująca cyfryzację w raportowaniu esg

Dyrektywa o rachunkowości (2013/34/UE) zmieniona dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – 2022/2464) zobowiązała określone przedsiębiorstwa do umieszczenia w sprawozdaniach z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Rosnąca presja otoczenia (zmiany legislacyjne, świadomość społeczna, obawa przed pogorszeniem wizerunku, zmieniające się oczekiwania inwestorów i sektora finansowego) wpływa na konieczność odpowiedniego zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi czy ładu korporacyjnego (ESG).

Dyrektywa CSRD w krótkim czasie obejmie blisko 4000 podmiotów w Polsce (źródło: Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla Spółek, GWP, październik 2023 r.). Przepisy Unii Europejskiej oraz raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat staną się obowiązkowe dla wielu podmiotów. Wyzwaniem będzie zbieranie i raportowanie większej liczby danych, o większej precyzji, które poddawane będą zewnętrznej weryfikacji (audytowi).

Ocena wpływu organizacji na otoczenie

Wpływ przedsiębiorstwa na szeroko pojęte otoczenie można ocenić na 2 sposoby:

  • jakościowo;
  • ilościowo.

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania, powiedział, że “nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć“. Dlatego też istotną rolę, szczególnie w ocenie ilościowej, odgrywają dane i oprogramowanie, dzięki którym analiza kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju może stać się łatwiejsza oraz bardziej skuteczna. Cyfryzacja procesów pomaga również w budowaniu zaufania wśród interesariuszy, bo dane zabezpieczone w oprogramowaniu, przetwarzane z użyciem algorytmów oraz poparte dowodami, są bardziej wiarygodne.

Jak technologia może pomóc w raportowaniu ESG?

Warto już dziś przygotować się do nowych wymagań związanych z ESG:

W realizacji powyższych zadań dotyczących raportowania ESG może pomóc oprogramowanie, dzięki któremu zapewnienie spójności, porównywalności oraz rzetelności ujawnianych danych, będzie łatwiejsze.

Chcesz wiedzieć więcej o cyfryzacji w raportowaniu ESG?

Jeżeli chcesz:

  • poznać korzyści z zastosowania oprogramowania w raportowaniu ESG,
  • poznać najczęściej wymieniane funkcjonalności oprogramowania ESG,
  • przygotować się do wyboru rozwiązania odpowiadającego na Twoje potrzeby,

zamów bezpłatną prezentację:

 

Autor: Urszula Chmura

Poprzedni artykuł