Znaczenie cyfryzacji w raportowaniu ESG

grafika symbolizująca cyfryzację w raportowaniu esg

Dyrektywa o rachunkowości (2013/34/UE) zmieniona dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – 2022/2464) zobowiązała określone przedsiębiorstwa do umieszczenia w sprawozdaniach z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Rosnąca presja otoczenia (zmiany legislacyjne, świadomość społeczna, obawa przed pogorszeniem wizerunku, zmieniające się oczekiwania inwestorów i sektora finansowego) wpływa na konieczność odpowiedniego zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Dyrektywa CSRD w krótkim czasie obejmie blisko 4000 podmiotów w Polsce (źródło: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla Spółek”, GWP, październik 2023 r.). Przepisy Unii Europejskiej oraz raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat staną się obowiązkowe dla wielu podmiotów. Wyzwaniem będzie zbieranie i raportowanie większej liczby danych, o większej precyzji, które poddawane będą zewnętrznej weryfikacji (audytowi).

5 lutego 2024 r. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, wdrażający do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące raportowania ESG. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem najważniejszych zapisów projektu tej ustawy.

Ocena wpływu organizacji na otoczenie

Wpływ przedsiębiorstwa na szeroko pojęte otoczenie można ocenić na 2 sposoby:

  • jakościowo;
  • ilościowo.

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania, powiedział, że „nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”. Dlatego też istotną rolę, szczególnie w ocenie ilościowej, odgrywają dane i oprogramowanie, dzięki którym analiza kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju może stać się łatwiejsza oraz bardziej skuteczna. Cyfryzacja procesów pomaga również w budowaniu zaufania wśród interesariuszy, bo dane zabezpieczone w oprogramowaniu, przetwarzane z użyciem algorytmów oraz poparte dowodami, są bardziej wiarygodne.

Jak technologia może pomóc w raportowaniu ESG?

Warto już dziś przygotować się do nowych obowiązków, jakimi są wymagania związane z ESG:

  • gromadzenia oraz przetwarzania danych o wpływie na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny;
  • raportowania ESG;
  • budowania i/lub przekształcania strategii biznesowej, w tym strategii klimatycznej organizacji.

W realizacji powyższych zadań może pomóc oprogramowanie, dzięki któremu zapewnienie spójności, porównywalności oraz rzetelności ujawnianych danych o oddziaływaniu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny będzie łatwiejsze.

Chcesz wiedzieć więcej o cyfryzacji w raportowaniu ESG?

Jeżeli chcesz:

  • poznać korzyści z zastosowania oprogramowania w raportowaniu ESG,
  • poznać najczęściej wymieniane funkcjonalności oprogramowania ESG,
  • przygotować się do wyboru rozwiązania odpowiadającego na Twoje potrzeby,

zamów bezpłatną prezentację:

 

Autor: Urszula Chmura

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł