• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

POZOSTAŁO

dni
0
2
godzin
2
2
minut
3
6
sekund
0
2

…na przekazanie do Ministra Energii informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie

Masz pytania? Zadzwoń: 661 426 664

Dowiedz się więcej

Atmoterm SA obsługuje

atmoterm dla przedsiębiorstw

4 500

Przedsiębiorców

atmoterm przedsiębiorstwa

16

Urzędów Marszałkowskich

atmoterm przedsiębiorstwa

2 700

Miast, Gmin i Powiatów

Aktualności

Aktualności • Wiadomości • Artykuły • Wydarzenia

Elektromobilność – nowe obowiązki dla jednostek samorządowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dla jednostek …

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy

9 i 10 maja odbyła się konferencja poświęcona rozpoczęciu prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. Warszawa …

Ministerstwo Środowiska zorganizowało konsultacje założeń do zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Będzie rewolucja, czy tylko drobna korekta?

Ministerstwo ma już wnioski na temat tego co należałoby zmienić w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie [1]. …

Efektywność energetyczna oświetlenia

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez oświetlenia elektrycznego w naszych domach, miejscach pracy, szkołach i wszelkich innych budynkach, …

Ograniczenie składowania odpadów oraz wzrost recyklingu, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym

Mimo tego, iż gospodarka odpadami w Unii Europejskiej uległa poprawie, nadal średnio ponad 25% odpadów komunalnych ulega składowaniu, a mniej …

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów.

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

Jak działamy?

Dostarczamy systemy IT oraz usługi konsultingowe  realizując potrzeby klienta


Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi

Woda / Ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów w przedsiębiorstwach i administracji

Integracja
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska

Powietrze

Odpady

Woda / Ścieki

Energia

Integracja

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Woda i Ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Integracja


Administracja

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla przedsiębiorstw oraz firm konsultingowych


Skontaktuj się z nami

ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole