facebook piksel profilu firmy atmoterm

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów. Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, proponujemy więc kompleksowe usługi ułatwiające ich realizację.

Dostarczamy usługi konsultingowe i IT realizując potrzeby klienta

ikona symbolizująca zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.
ikona symbolizująca odpady komunalne oraz pozostałe
Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi.
ikona symbolizująca wodę i ścieki
Woda i ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
ikona symbolizująca elektrykę i elektronikę
Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów.
ikona symbolizująca różne obszary środowiska
Pozostałe usługi
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska.

Powietrze

Odpady

Woda i ścieki

Energia

Pozostałe usługi

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisjiZarządzanie Danymi InwentaryzacjiZarządzanie Wymianą Kotłów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrzaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaŚlad węglowy

Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Oceń Regulamin UCziPStrategia gospodarki odpadami w gminieWojewódzki plan gospodarki odpadami


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Pozwolenie odpadoweWpis do rejestru BDOWsparcie konsultacyjne ws. zmian prawnych ustawy o odpadach

Woda i ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Ocena wodnoprawnaPozwolenie wodnoprawneZarządzanie gospodarką wodno-ściekową

Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnejPlan zrównoważonej mobilności miejskiejSystem Zarządzania Kosztami Energii i Wody


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Konsulting CO2Outsourcing CO2Bezpłatne uprawnienia 2021-2030

Pozostałe usługi


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Edukacja ekologicznaekostrateg.comRejestr Usuwania Drzew i Krzewów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachekostrateg.comPozwolenie zintegrowane

Atmoterm obsługuje

ikona przedsiębiorstw obsługiwanych przez atmoterm

4500

Przedsiębiorstw

ikona urzędów marszałkowskich obsługiwanych przez atmoterm

16

Urzędów marszałkowskich

ikona urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych

2700

Miast, gmin i powiatów

Aktualności

przepisy prawne w ochronie środowiska

Jak radzić sobie z dużą ilością przepisów w ochronie środowiska?

Liczne obowiązki, jakim powinni sprostać przedsiębiorcy, mnogość przepisów prawnych oraz ich dynamiczne zmiany powodują niepewność i przysparzają zmartwień osobom prowadzącym …

grafika symbolizująca cosourcing ochrony środowiska

Co-sourcing środowiskowy – holistyczne i świadome spojrzenie na proces

Inwestycje polegające na budowie lub istotnej rozbudowie zakładów przemysłowych to procesy złożone, niejednokrotnie długotrwałe, a co za tym idzie kosztowne …

punkt do ładowania samochodów elektrycznych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W dniu 11 stycznia 2018 r. została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która obowiązuje od 22 lutego 2018 …