facebook pixel

Jak działa Atmoterm?

Dostarczamy usługi konsultingowe i IT realizując potrzeby klienta

ikona symbolizująca zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.
ikona symbolizująca odpady komunalne oraz pozostałe
Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi.
ikona symbolizująca wodę i ścieki
Woda i ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
ikona symbolizująca elektrykę i elektronikę
Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów w przedsiębiorstwach i administracji.
ikona symbolizująca różne obszary środowiska
Integracja
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska.

Powietrze

Odpady

Woda i ścieki

Energia

Integracja

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisjiZarządzanie Danymi z InwentaryzacjiZarządzanie Wymianą Kotłów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrzaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaŚlad węglowy


Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Strategia gospodarki odpadami w gminieSzkolenia z gospodarki odpadamiWojewódzki plan gospodarki odpadami


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Pozwolenie odpadoweWpis do rejestru BDOWsparcie konsultacyjne ws. zmian prawnych ustawy o odpadach


Woda i ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Ocena wodnoprawnaPozwolenie wodnoprawne


Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnejPlan zrównoważonej mobilności miejskiejSystem Zarządzania Kosztami Energii i Wody


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Audyt efektywności energetycznejBezpłatne uprawnienia 2021-2030Wniosek o przyznanie białego certyfikatu


Integracja


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Edukacja ekologicznaEkostrategRejestr Usuwania Drzew i Krzewów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachEkostrategPozwolenie zintegrowane

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów. Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, proponujemy więc kompleksowe usługi ułatwiające ich realizację.

Atmoterm obsługuje

ikona przedsiębiorstw obsługiwanych przez atmoterm

4500

Przedsiębiorstw

ikona urzędów marszałkowskich obsługiwanych przez atmoterm

16

Urzędów marszałkowskich

ikona urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych

2700

Miast, gmin i powiatów

Aktualności

Wiadomości • Artykuły • Wydarzenia

12 europejski kongres gospodarczy gospodarka neutralna dla klimatu

XII Europejski Kongres Gospodarczy – gospodarka neutralna dla klimatu

W dniach 2-4 września 2020 r. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, czyli największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej, pozwalające …

zmiany klimatu do których trzeba się zaadaptować

Czym jest miejski plan adaptacji do zmian klimatu?

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne …

raportowanie poziomów działalności w eu ets

Raportowanie poziomów działalności – nowe obowiązki w EU ETS

Rozporządzeniem, które ustanawia zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w całej Unii Europejskiej, w ramach unijnego systemu …

przedsiębiorca z problemami dotyczącymi bazy danych odpadowych

Wyzwania przedsiębiorców odnośnie BDO

Nie każdy przedsiębiorca ma świadomość konieczności rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Jeśli …

analiza porealizacyjna w procesie inwestycyjnym

Analiza porealizacyjna – ostatni etap procesu inwestycyjnego

W określonych przypadkach inwestor, na końcowych etapach procesu inwestycyjnego, może być zobligowany do wykonania analizy porealizacyjnej – opracowania, które ma …

Formularz kontaktowy


    *pole wymagane    Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Podając dane w tym formularzu, w szczególności adres e-mail, wyrażasz zgodę na komunikację w formie elektronicznej drogą mailową na podany adres. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celach marketingowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem Twoich danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz na: office@atmoterm.pl. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w polityce prywatności serwisu atmoterm.pl.