facebook piksel profilu firmy atmoterm
platforma do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com
komponenty ochrony środowiska na świecie
baner serwisu prawnego w ochronie środowiska
Przygotuj się do sprawnego raportowania ESG w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem danych środowiskowych na platformie ekostrateg.com
Od 1981 r. dla środowiska i gospodarki
Ekowiedza - codziennie nowe aktualności o ochronie środowiska
poprzedni slajd o firmie atmoterm
nastepny slajd o firmie atmoterm

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów. Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, proponujemy więc kompleksowe usługi ułatwiające ich realizację.

Oferujemy usługi konsultingowe i oprogramowanie do ochrony środowiska

ikona symbolizująca zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Powietrze

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie do skutecznego zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.

ikona symbolizująca odpady komunalne oraz pozostałe

Odpady

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami.

ikona symbolizująca wodę i ścieki

Woda i ścieki

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie wspierające realizację obowiązków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

ikona symbolizująca elektrykę i elektronikę

Energia

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie służące podniesieniu efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów.

ikona symbolizująca różne obszary środowiska

Pozostałe usługi

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska.

Powietrze

Odpady

Woda i ścieki

Energia

Pozostałe usługi

Powietrze


Administracja

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisjiSystem Optymalizacji Wymiany OgrzewaniaZarządzanie Wymianą Kotłów


Przedsiębiorstwa

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom.

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrzaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaŚlad węglowy

Odpady


Administracja

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Oceń Regulamin UCziPStrategia gospodarki odpadami w gminieWojewódzki plan gospodarki odpadami


Przedsiębiorstwa

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane przedsiębiorstwom.

Pozwolenie odpadoweWpis do rejestru BDOWsparcie konsultacyjne ws. zmian prawnych ustawy o odpadach

Woda i ścieki


Administracja

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych


Przedsiębiorstwa

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom.

Ocena wodnoprawnaPozwolenie wodnoprawneZarządzanie gospodarką wodno-ściekową

Energia


Administracja

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnejPlan zrównoważonej mobilności miejskiejSystem Zarządzania Kosztami Energii i Wody


Przedsiębiorstwa

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Konsulting CO2Outsourcing CO2Bezpłatne uprawnienia 2021-2030

Pozostałe usługi


Administracja

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Edukacja ekologicznaekostrateg.comRejestr Usuwania Drzew i Krzewów


Przedsiębiorstwa

Usługi konsultingowe oraz oprogramowanie z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane przedsiębiorstwom.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachekostrateg.comPozwolenie zintegrowane

Atmoterm obsługuje

ikona przedsiębiorstw obsługiwanych przez atmoterm

4500

Przedsiębiorstw

ikona urzędów marszałkowskich obsługiwanych przez atmoterm

16

Urzędów marszałkowskich

ikona urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych

1200

Miast, gmin i powiatów

Aktualności

grafika symbolizująca cyfryzację w raportowaniu esg

Znaczenie cyfryzacji w raportowaniu ESG

Dyrektywa o rachunkowości (2013/34/UE) zmieniona dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – 2022/2464) zobowiązała określone przedsiębiorstwa …

wniosek o wpis do rejestru bazy danych odpadowych

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO

24 stycznia 2018 r. został uruchomiony rejestr podmiotów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami …

rejestr podmiotów w ramach bazy danych odpadowych

Rejestr podmiotów w ramach BDO

Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty czy produkty w opakowaniach, wytwarzają lub gospodarują odpadami, został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. na …