• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Atmoterm SA obsługuje

atmoterm dla przedsiębiorstw

4 500

Przedsiębiorców

atmoterm przedsiębiorstwa

16

Urzędów Marszałkowskich

atmoterm przedsiębiorstwa

2 700

Miast, Gmin i Powiatów

Aktualności

Aktualności • Wiadomości • Artykuły • Wydarzenia

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Czyste powietrze, Piotr Woźny, Mateusz Morawiecki

Program „Czyste Powietrze” ma swojego szefa

Premier Mateusz Morawiecki ustanowił 16 marca 2018 r. Piotra Woźnego Pełnomocnikiem do spraw realizacji programu „Czyste powietrze”. Jako organ pomocniczy …

Ryszard Pazdan Atmoterm SA smog

Powietrze może być czyste

Ryszard Pazdan: Gdyby regionalne plany działań naprawczych respektowano, smog od wielu lat byłby tylko wspomnieniem. Smog w Polsce jest faktem. Niezbitym. …

zakopane, opłata klimatyczna, czyste powietrze, smog w zakopanem, zanieczyszczone powietrze w górach,

Zakopane nie będzie pobierało opłaty klimatycznej?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, podtrzymującego wcześniejszy wyrok WSA w Krakowie z lipca 2017 roku, Zakopane nie ma podstaw …

Opłata Emisyjna, Strefy Czystego Transportu, Poprawa Jakości Powietrza

Będzie można pobierać opłaty za wjazd do stref czystego transportu

6 marca na stronie RPL udostępniono nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych …

projekt zmiany ustawy systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, jakość paliw, poprawa jakości paliw

Poprawi się jakość paliw stałych

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta …

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów.

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

Jak działamy?

Dostarczamy systemy IT oraz usługi konsultingowe  realizując potrzeby klienta


Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi

Woda / Ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów w przedsiębiorstwach i administracji

Integracja
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska

Powietrze

Odpady

Woda / Ścieki

Energia

Integracja

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Woda i Ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Integracja


Administracja

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla przedsiębiorstw oraz firm konsultingowych


Skontaktuj się z nami

ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole