• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Atmoterm SA obsługuje

atmoterm dla przedsiębiorstw

4 500

Przedsiębiorców

atmoterm przedsiębiorstwa

16

Urzędów Marszałkowskich

atmoterm przedsiębiorstwa

2 700

Miast, Gmin i Powiatów

Aktualności

Aktualności • Wiadomości • Artykuły • Wydarzenia

gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywne zbieranie odpadów, ograniczenie składowania odpadów, Jacek Pietrzyk, Marek Bujok, Joanna Leoniewska-Gogola, szkolenie on-line,

Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście nowych rozporządzeń ws. selektywnego zbierania odpadów i ograniczenia składowania

Przykry obowiązek, czy strategiczne działanie? Szkolenie w całości w formie on-line. W Twoim biurze! Termin: 27 lutego 2018 r. Czas …

szkolenie, on-line, Marek Bujok, Jacek Pietrzyk, Joanna Leoniewska-Gogola, odpady, biodegradacji, Atmoterm SA,

Obliczanie poziomu ograniczenia masy OUB przekazywanych do składowania w świetle nowego rozporządzenia

Szkolenie w całości w formie on-line. W Twoim biurze! Termin: 26 lutego 2018 r. Czas trwania: 2 godz. (10:00-12:00) Dla …

smog, poprawa jakości powietrza, jakość życia mieszkańców, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Atmoterm SA partnerem seminarium „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców”

13 lutego br. uczestniczyliśmy jako partnerzy w seminarium „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców”, zorganizowanym w Katowicach …

Elektromobilność, paliwa alternatywne, pojazdy niskoemisyjne, jakość powietrza, ograniczenie emisji, redukcję stężenia tlenków azotu, samochody elektryczne, strefa czystego transportu, efektywność ekologiczna

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało uchwalone przez Sejm RP nowe prawo pn. ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. …

PRTR, Atmoterm SA, Turcja, Marek Krzemiński, Marek Piaskowski, Krzysztof Morel, Magdalena Krowicka,

Atmoterm SA pracuje dla Tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji

Atmoterm SA, jako jeden z członków konsorcjum, pracuje dla tureckiego Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji (Ministry of Environment and Urbanization) w …

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów.

Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.

środowisko w obiegu zamkniętym

Jak działamy?

Dostarczamy systemy IT oraz usługi konsultingowe  realizując potrzeby klienta


Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego

Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi

Woda / Ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów w przedsiębiorstwach i administracji

Integracja
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska

Powietrze

Odpady

Woda / Ścieki

Energia

Integracja

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki odpadami, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Woda i Ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym


Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Integracja


Administracja

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla administracji samorządowej i rządowej


Przedsiębiorstwa

Narzędzia integrujące informacje z różnych komponentów środowiskowych dające dodatkowe korzyści oraz funkcjonalne systemy służące lepszej organizacji pracy dla przedsiębiorstw oraz firm konsultingowych


Skontaktuj się z nami

ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole