facebook pixel

 

Jak działa Atmoterm?

Dostarczamy usługi konsultingowe i IT realizując potrzeby klienta

ikona symbolizująca zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Powietrze
Usługi i oprogramowanie do skutecznego zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.
ikona symbolizująca odpady komunalne oraz pozostałe
Odpady
Usługi i oprogramowanie wspierające efektywne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi.
ikona symbolizująca wodę i ścieki
Woda i ścieki
Usługi i oprogramowanie wspierające realizację obowiązków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
ikona symbolizująca elektrykę i elektronikę
Energia
Usługi i oprogramowanie służące poprawie efektywności energetycznej, a także wdrażaniu strategii oraz planów.
ikona symbolizująca różne obszary środowiska
Pozostałe usługi
Usługi i oprogramowanie dotyczące zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska.

Powietrze

Odpady

Woda i ścieki

Energia

Pozostałe usługi

Powietrze


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisjiZarządzanie Danymi z InwentaryzacjiZarządzanie Wymianą Kotłów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrzaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaŚlad węglowy

Odpady


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Oceń Regulamin UCziPStrategia gospodarki odpadami w gminieWojewódzki plan gospodarki odpadami


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki odpadowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Pozwolenie odpadoweWpis do rejestru BDOWsparcie konsultacyjne ws. zmian prawnych ustawy o odpadach

Woda i ścieki


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Ocena wodnoprawnaPozwolenie wodnoprawne

Energia


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnejPlan zrównoważonej mobilności miejskiejSystem Zarządzania Kosztami Energii i Wody


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Audyt efektywności energetycznejBezpłatne uprawnienia 2021-2030Wniosek o przyznanie białego certyfikatu

Pozostałe usługi


Administracja

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane administracji samorządowej i rządowej.

Edukacja ekologicznaEkostrategRejestr Usuwania Drzew i Krzewów


Przedsiębiorstwa

Narzędzia diagnostyczne oraz prognostyczne wraz ze wsparciem w planowaniu i realizacji skutecznych działań z zakresu zintegrowanego podejścia do komponentów środowiska, dedykowane przedsiębiorstwom oraz firmom konsultingowym.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachEkostrategPozwolenie zintegrowane

Gospodarka i środowisko w obiegu zamkniętym

Kluczem do zachowania harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną dóbr naturalnych i środowiska jest równoważne wspieranie obu obszarów. Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu są to działania priorytetowe, proponujemy więc kompleksowe usługi ułatwiające ich realizację.

Atmoterm obsługuje

ikona przedsiębiorstw obsługiwanych przez atmoterm

4500

Przedsiębiorstw

ikona urzędów marszałkowskich obsługiwanych przez atmoterm

16

Urzędów marszałkowskich

ikona urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych

2700

Miast, gmin i powiatów

Aktualności

działalność niewymagająca ewidencji i rejestracji w bazie danych odpadowych

Rodzaje działalności niewymagające ewidencji i rejestracji w BDO

Minister Klimatu przychylił się do głosów płynących z wielu stron i złagodził obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów elektronicznie przez Bazę danych …

rejestracja w bazie danych odpadowych

Czy Twoje przedsiębiorstwo musi się zarejestrować w BDO?

Nowelizacja ustawy o odpadach z 4 lipca 2019 r. wprowadziła wiele zmian i udogodnień w ewidencji odpadowej. Rozbudowa Bazy danych …

pozafinansowy raport środowiskowy przedstawiany przez spółkę

Klimat w raportach niefinansowych

W Polsce od roku 2017 część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten …

niskoemisyjny system energetyczny jako filar polityki energetycznej polski

Nowa Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Zakończone w roku 2019 prace nad pakietem “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wskazały sposób wdrażania unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 …

środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną

Perspektywa planów gospodarki niskoemisyjnej zakończyła się, co dalej?

Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że Unia Europejska (UE) osiągnie swoje cele z zakresu klimatu i …