Ślad węglowy
oprogramowanie do obliczania śladu węglowego organizacji

Ślad węglowy organizacji

Chcesz o coś zapytać?
Umów się na darmową konsultację!

Kompleksowa e-usługa umożliwiająca obliczenie śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych dotyczących rozpoczęcia wyliczania śladu węglowego, zgodnie z metodyką GHG Protocol.

Zakresy obliczania śladu węglowego z Atmoterm

 • zakres 1 – emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych (GHG) pochodzące ze spalania paliw w źródłach stacjonarnych czy mobilnych, które są własnością firmy lub są przez nią nadzorowane, a także emisje powstałe w prowadzonych procesach technologicznych czy z ulatniających się czynników chłodniczych;
 • zakres 2 – emisje pośrednie gazów cieplarnianych, które powstały w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, pary technologicznej lub chłodu, które organizacja importuje, tzw. pośrednia emisja energetyczna;
 • zakres 3 – inne emisje pośrednie gazów cieplarnianych powstałe na wcześniejszym i późniejszym etapie łańcucha wartości, m.in. emisje z produkcji surowców oraz materiałów używanych przez organizację, transport surowców i wytworzonych produktów czy podróże służbowe pracowników.

Zalety wyznaczania śladu węglowego z Atmoterm

 • rozwianie wątpliwości związanych z wyliczaniem śladu węglowego;
 • poznanie rzeczywistej wielkości emisji GHG związanych z działalnością organizacji, a także uświadomienie, który fragment łańcucha wartości ma największy potencjał do redukcji śladu węglowego;
 • profesjonalne zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych;
 • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania w modelu biznesowym;
 • spełnienie wymagań i oczekiwań otoczenia dotyczących śladu węglowego, w szczególności klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;
 • przygotowanie informacji o bezpośrednich i pośrednich emisjach GHG na potrzeby raportowania niefinansowego, zgodnie z wytycznymi dyrektywy CSRD;
 • wykorzystanie informacji o własnych inicjatywach na rzecz klimatu w działaniach marketingowych, handlowych i wizerunkowych;
 • uzupełnienie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu lub zrównoważonego rozwoju o ocenę wpływu organizacji na klimat;
 • zautomatyzowanie obliczeń śladu węglowego z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania.

 

Aplikacja uwzględnia 50 różnych gazów cieplarnianych, które można przyjąć w wyliczaniu śladu węglowego, w tym 7 GHG wskazanych w protokole z Kioto:

 • dwutlenek węgla;
 • fluorowęglowodory;
 • heksafluorek siarki;
 • metan;
 • perfluorowęglowodory;
 • podtlenek azotu;
 • trifluorek azotu.

 

Dzięki aplikacjom dostępnym na platformie ekostrateg.com oferujemy możliwość zebrania wybranych danych środowiskowych, które mogą być wykorzystane w raportowaniu ESG.

Obliczenie śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 i 3 w formie e-usługi można również zamówić czy przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Zobacz również:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl

 

Przeczytaj także: