facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kompleksowa usługa wspierająca określanie oraz komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych o rozpoczęciu wyznaczania, określeniu granic i zakresu, zebraniu danych oraz policzeniu śladu węglowego swojej organizacji, produktu czy wydarzenia, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Udzielamy wsparcia również w wyznaczeniu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), monitorowaniu ich realizacji, a także komunikacji z interesariuszami.

Dodatkowo dzięki aplikacjom dostępnym na platformie do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com oferujemy wsparcie w raportowaniu wskaźników ESG, w tym śladu węglowego organizacji we wszystkich trzech zakresach.

Zalety wyznaczania śladu węglowego przez Atmoterm

  • odpowiedź na wątpliwości związane z wyznaczaniem oraz upublicznianiem śladu węglowego w wyniku dedykowanej analizy szans i zagrożeń;
  • poznanie rzeczywistej wielkości emisji GHG związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu czy usługi, a także uświadomienie, który fragment łańcucha wartości ma największy potencjał do redukcji śladu węglowego;
  • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie;
  • określenie swojej pozycji na rynku względem konkurencji;
  • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania w modelu biznesowym;
  • spełnienie wymagań i oczekiwań otoczenia dotyczących śladu węglowego, w szczególności klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;
  • przygotowanie informacji o bezpośrednich i pośrednich emisjach GHG na potrzeby raportowania finansowego, zgodnie z wytycznymi dyrektywy CSRD;
  • wykorzystanie informacji o inicjatywach na rzecz klimatu w ramach działań marketingowych, handlowych i wizerunkowych;
  • uzupełnienie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu lub zrównoważonego rozwoju o ocenę wpływu organizacji oraz jej produktów na klimat;
  • możliwość zautomatyzowania obliczeń śladu węglowego z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania.

 

Określenie oraz komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu (w zakresach 1-3) w formie e-usługi można również zamówić czy przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl