facebook piksel profilu firmy atmoterm

Kompleksowa usługa wspierająca określanie i komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych o rozpoczęciu wyznaczania, określeniu granic i zakresu, zebraniu danych oraz policzeniu śladu węglowego swojej organizacji, produktu lub wydarzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wspieramy również w wyznaczeniu celów redukcji śladu węglowego, monitorowaniu za pomocą narzędzia IT oraz komunikacji z interesariuszami.

Zalety wykonania projektu śladu węglowego przez Atmoterm

  • odpowiedź na wątpliwości związane z wyznaczaniem i upublicznianiem śladu węglowego w wyniku dedykowanej analizy szans i zagrożeń;
  • poznanie rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu czy usługi oraz uświadomienie, który fragment łańcucha wartości ma największy potencjał do redukcji śladu węglowego;
  • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie;
  • określenie swojej pozycji na rynku względem konkurencji;
  • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w modelu biznesowym;
  • spełnienie wymagań i oczekiwań otoczenia, w szczególności klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;
  • przygotowanie informacji o bezpośrednich i pośrednich emisjach gazów cieplarnianych na potrzeby pozafinansowego raportowania środowiskowego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej;
  • wykorzystanie informacji o inicjatywach na rzecz klimatu w ramach działań marketingowych, handlowych i wizerunkowych;
  • uzupełnienia swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu czy zrównoważonego rozwoju o ocenę wpływu organizacji i jej produktów na klimat;
  • możliwość zautomatyzowania obliczeń śladu węglowego z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi IT.

 

Ślad węglowy organizacji i produktu w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
konsulting@atmoterm.pl