facebook piksel profilu firmy atmoterm

Zarządzanie gospodarką odpadami to aplikacja do optymalizacji zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami prawa.

Zalety aplikacji Zarządzanie gospodarką odpadami

 • pełna integracja z systemem Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dzięki automatycznej aplikacji do komunikacji, tzw. interfejsowi programowania aplikacji;
 • weryfikacja poprawności i kompletności danych;
 • archiwizacja danych;
 • możliwość pracy w momencie awarii Bazy danych odpadowych;
 • elastyczność we wprowadzaniu danych oraz generowaniu raportów cząstkowych, np. dla wybranych oddziałów;
 • automatyzacja:
  • wpisywania obrotów do kart ewidencji odpadów w BDO,
  • przesyłania kart przekazania odpadów do BDO i śledzenia ich statusów;
 • szybkość i prostota generowania raportów oraz zestawień;
 • kontrola ilości odpadów wytworzonych poprzez możliwość porównania z limitami określonymi w pozwoleniach odpadowych i zintegrowanych;
 • zarządzanie dostępami dla pracowników nadawanie uprawnień pracownikom do wprowadzania wybranych danych;
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • możliwość integracji aplikacji z narzędziem Ekomapa – System informacji przestrzennej, dzięki której uzyskujemy szerokokątny obraz danych środowiskowych przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie gospodarką odpadami w formie e-usługi można również zamówić lub przetestować za darmo na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Michał Drabek
+48 734 413 684
drabek@atmoterm.pl