facebook pixel

Zarządzanie Gospodarką Odpadami (ZGO) to system do optymalizacji zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z prawem.

Zalety systemu Zarządzanie Gospodarką Odpadami

 • pełna integracja z systemem Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dzięki automatycznej aplikacji do komunikacji, tzw. interfejsowi programowania aplikacji;
 • weryfikacja poprawności i kompletności danych;
 • archiwizacja danych;
 • możliwość pracy w momencie awarii Bazy danych odpadowych;
 • elastyczność we wprowadzaniu danych oraz generowaniu raportów cząstkowych, np. dla wybranych oddziałów;
 • automatyzacja:
  • wpisywania obrotów do kart ewidencji odpadów w BDO,
  • przesyłania kart przekazania odpadów do BDO i śledzenia ich statusów;
 • szybkość i prostota generowania raportów oraz zestawień;
 • kontrola ilości odpadów poprzez automatyczne porównanie z limitami określonymi w pozwoleniach odpadowych i zintegrowanych;
 • zarządzanie dostępami dla pracowników:
  • nadawanie uprawnień pracownikom do wprowadzania wybranych danych,
  • wprowadzenie uproszczonych formatek z ograniczonymi dostępami;
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • możliwość integracji systemu z narzędziem Ekomapa – System informacji przestrzennej, dzięki której uzyskujemy szerokokątny obraz danych środowiskowych przedsiębiorstwa.

Przeczytaj także:

Więcej informacji:

Piotr Kawa
+48 661 426 657
kawa@atmoterm.pl